Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 18:37

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Mỏ Cày Nam: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 7/4/2021, Huyện ủy Mỏ Cày Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với họp mặt, khen thưởng, biểu dương gương điển hình. Đến dự có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Thanh Vân, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Nhạn, Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Út.

 

Đại biểu tham dự hội nghị

Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), chuyên đề từng năm, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã lãnh chỉ đạo triển khai, học tập, thực hiện đồng bộ, thường xuyên; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương.

Đa số Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết làm theo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong gương mẫu bằng hành động cụ thể. Các cấp ủy đã lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với nhiệm vụ chính trị đạt và vượt nhiều chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra.

Tại hội nghị, đại biểu được giao lưu với 3 gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen cho 20 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hồng Nhung đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Chỉ thị số 05, Kế hoạch số 45 của Ban Thường vụ Huyện ủy gắn với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

Đổi mới hình thức, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về việc học tập và làm theo Bác. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 phải gắn với Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các phong trào thi đua yêu nước để thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Quan tâm bồi dưỡng, xây dựng và nêu gương người tốt việc tốt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Tác giả: 

Ngọc Vũ