Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 20:16

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Mỏ Cày Nam quyết tâm thực hiện tốt Đề án chuyển đổi số

Ngày 27/5/2021, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức họp thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Út; Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Việt Thành đồng chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, đến nay 100% cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến xã, thị trấn đã triển khai phần mềm cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông cho tổ chức và công dân. Hiện tại, Mỏ Cày Nam đã công khai 342/342 thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, đạt 100%.

Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện đã tiếp nhận và xử lý 3.755 hồ sơ. Bên cạnh đó, huyện cũng đã triển khai thực hiện khá tốt hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffce với tổng số 11.159 văn bản đi và đến, đạt tỷ lệ 99% và hệ thống chữ ký số với 92 chứng thư số (tính đến tháng 5/2021). 

Các doanh nghiệp cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Huyện cũng đã thống nhất chọn xã An Định làm địa phương thí điểm về chuyển đổi số và đang thực hiện cung cấp thông tin cho nhà tư vấn và đang trình Sở Thông tin và Truyền thông cho ý kiến.

Một số lĩnh vực triển khai thực hiện chuyển đổi số đạt kết quả khá tốt như: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học của ngành giáo dục; các phần mềm quản lý từng lĩnh vực chuyên môn về tài nguyên môi trường; phần mềm số hóa trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật và nông thôn mới của ngành nông nghiệp; phần mềm quảng bá tiềm năng du lịch Mỏ Cày Nam,...

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo huyện cũng thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số, cũng như kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.


Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hồng Nhung phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: Ngọc Vũ)​

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện nhấn mạnh: Việc thực hiện Đề án chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu của sự phát triển, nhất là kỷ nguyên số 4.0 như hiện nay. Vì vậy, để thực hiện tốt đề án đòi hỏi sự quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; trong đó, từng thành viên Ban Chỉ đạo, cán bộ, đảng viên phải là nhân tố tiên phong.

Từng địa phương, đơn vị phải rà soát lại từng công việc cụ thể liên quan đến chuyển đổi số và triển khai thực hiện đồng bộ, gắn với thi đua Đồng Khởi mới. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc chuyển đổi số trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Phấn đấu đến cuối năm 2021, Mỏ Cày Nam sẽ không giải quyết các thủ tục hành chính bằng văn bản giấy.

Riêng xã An Định phải có sự tập trung cao độ cho công tác chuyển đổi số từ nhân lực, trang thiết bị và tư duy của cán bộ, đảng viên cùng người dân.

Tác giả: 

Ngọc Vũ