Thứ năm, 29 Tháng 2, 2024 - 03:39

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Mỏ Cày Nam: Hội nghị tọa đàm xây dựng, nuôi dưỡng, nhân rộng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 10/10/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Trúc Hạnh và Bí thư Huyện ủy Hà Quốc Cường đồng chủ trì hội nghị tọa đàm “Xây dựng, nuôi dưỡng, nhân rộng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại biểu tham dự hội nghị tọa đàm

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, Trường Chính trị, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình; đại diện Thường trực và Trưởng ban Tuyên giáo các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo Trung tâm Chính trị các huyện, thành phố.

Chủ trì hội nghị tọa đàm

Phát biểu khai mạc hội nghị tọa đàm, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Hà Quốc Cường chia sẻ: “Qua gần 03 năm, tỉnh có hơn 4.000 gương điển hình được biểu dương, khen thưởng. Từ đó, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau” thể hiện rõ hơn; ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ được giao nâng lên, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, đánh giá một cách toàn diện và sâu sắc thì công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình chưa thật sự đồng bộ. Để tìm giải pháp khắc phục những hạn chế nêu trên, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thực chất, hiệu quả, lan toả rộng rãi trong toàn xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Thường vụ Huyện uỷ Mỏ Cày Nam tổ chức tọa đàm “Xây dựng, nuôi dưỡng, nhân rộng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm đánh giá lại thực trạng tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nhất là việc bình chọn, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua; chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; giới thiệu những cách làm hay; trên cơ sở đó, thảo luận, đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng, nuôi dưỡng, nhân rộng gương điển hình”.

Tại hội nghị tọa đàm, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận và thảo luận các vấn đề có liên quan đến việc xây dựng, nhân rộng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó tập trung vào 03 nhóm vấn đề đó là: tầm quan trọng của việc xây dựng, nuôi dưỡng, nhân rộng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực trạng việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nuôi dưỡng, nhân rộng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp uỷ thời gian qua; giải pháp xây dựng, nuôi dưỡng, nhân rộng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị tọa đàm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Trúc Hạnh nhấn mạnh: “Hội nghị tọa đàm hôm nay đã đạt nhiều kết quả tốt, qua đó rút ra những bài học quý báu, thống nhất một số nhiệm vụ giải pháp giúp cấp uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nuôi dưỡng, nhân rộng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng nuôi dưỡng, nhân rộng gương điển hình đã được tuyên dương, khen thưởng trong học tập và làm theo gương Bác thời gian qua. Sau tọa đàm này, đề nghị các cấp ủy tiếp tục rà soát, đánh giá đúng thực chất tình hình cụ thể từng địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung những giải pháp trong xây dựng, nuôi dưỡng, nhân rộng điển hình để góp phần tạo sức lan toả trong toàn xã hội”.

Tác giả: 

Ngọc Vũ - Đài Truyền thanh Mỏ Cày Nam