Thứ hai, 25 Tháng 9, 2023 - 10:24

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Mỏ Cày Bắc với Ngày chủ nhật nông thôn mới

Qua 5 tháng triển khai thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và “Ngày Chủ nhật Nông thôn mới”, đến nay các xã trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc thực hiện được nhiều phần việc, với nhiều chủ đề khá phong phú, đa dạng, mang lại nhiều hiệu quả tiết thực, góp phần nâng cao các tiêu chí nông thôn mới và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Tiêu biểu như: “Ngày Chủ nhật Nông thôn mới” tháng 7/2019. Với chủ đề: Phát quang, dọn dẹp, tổng vệ sinh môi trường, trồng hoa kiểng các tuyến đường, đắp lin lộ và nâng cấp, xây dựng đường giao thông nông thôn… có trên 2.500 lực lượng ở 99/102 điểm trên địa bàn huyện tham gia (trong đó tỉ lệ người dân tham gia đạt trên 80%). Tổng kinh phí thực hiện “Ngày chủ nhật nông thơn mới” hơn 345 triệu đồng. Với những phần việc cụ thể như: Đắp lin lộ, nâng cấp nền hạ, đổ bê tông 4,3 km đường liên ấp, liên xóm. Phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa cây kiểng 34,4 km đường giao thông nông thôn. Thu gom, dọn dẹp 2 bãi rác tự phát. Khai thông dòng chảy trên 2,6 km kênh, mương, hệ thống thoát nước phục vụ nhu cầu dân sinh. Lắp đặt 32 bóng đèn chiếu sáng công cộng và hỗ trợ 85 hộ dân nâng cấp đường dây điện sau đồng hồ, đảm bảo an toàn. Ngoài ra lực lượng tham gia “Ngày chủ nhật nông thôn mới” còn hỗ trợ cùng các ấp nâng cấp, sữa chữa 4 trụ sở ấp, xây dựng 4 cầu bê tông, lắp đặt 8 băng ron tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới…

“Ngày Chủ nhật Nông thôn mới” tháng 6/2019 có 2.914 người tham gia tại các địa điểm trên địa bàn huyện, tổng kinh phí thực hiện 142 triệu đồng. Với những việc làm cụ thể như:  Đắp lin lộ, nâng cấp nền hạ và sữa chữa trên 3km đường liên xóm, liên ấp. Phát hoang, dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa, cây kiểng trên 34km đường giao thông nông thôn. Xây dựng mới 1.100m đường pê tông, 2 cầu nông thôn. Thu gom dọn dẹp 8 điểm đen ô nhiễm môi trường cập theo các tuyến đường giao thông. Lắp đặc 12 bóng đèn chiếu sáng công cộng, vận 8 hộ dân nâng cấp đường dây điện sau đồng hồ, đảm bảo an toàn và nâng cấp, sữa chữa 2 trụ sở ấp.

Để triển khai thực hiện “Ngày Chủ nhật Nông thôn mới”, hàng tháng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng đời sống văn hóa huyện, phối hợp cùng các ngành, Mặt trận, đoàn thể, xã và Ban vận động ấp… đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Thông báo trên đài truyền thanh huyện, xã, tuyên truyền thông qua hợp tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt các tổ hội, tổ nghề nghiệp của các đoàn thể ở cơ sở và lòng ghép vào các cuộc họp chi bộ… Vói phương châm: “đổi mới cách thức tuyên truyền, chuyển từ tập trung “phổ biến chủ trương” sang “hành động cụ thể”. Qua đó làm thay đổi tư duy và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân, phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của người dân và huy động mọi nguồn lực  tham gia xây dựng nông thôn mới.Ấp Tân An xã Tân Bình xây dựng lộ pê tông

Nhìn chung qua 5 tháng triển khai thực hiện “Ngày chủ nhật nông thôn mới” trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân và tạo được ý thức của người dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã khơi dậy phong trào và huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tác giả: 

Nguyễn Sơn-Đài Truyền thanh huyện Mỏ Cày Bắc