Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2024 - 10:53

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Mỏ Cày Bắc tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Ngày 29/7/2019 huyện Mỏ Cày Bắc, tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia “về xây dựng nông thôn mới” (giai đoạn 2010-2020). Ông Lê Kiến Tính, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; ông Nguyễn Văn Bàn, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và đời sống văn hóa huyện, thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các xã về dự. 

          Sau khi quán triệt Chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy, Huyện ủy Mỏ Cày Bắc xây dựng Nghị Quyết và tổ chức lễ phát động phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” rộng khấp trong toàn Đảng bộ và nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các xã tổ chức xây dựng Quy hoạch, Đề án xây dựng nông thôn mới và vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.  

Kết quả qua 10 năm triển khai thực hiện, đến nay huyện Mỏ Cày Bắc đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi: Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ tăng, tỷ trọng nông nghiệp giảm dần. Tình hình nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư, kinh tế nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng bền vững. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển nhanh. Đời sống dân cư nông thôn không ngừng được cải thiện, tình làng nghĩa xóm thêm thắt chặt, trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị được giữ vững ổn định. Công tác tuyên truyền, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó, giúp cho người dân nhận thức đầy đủ hơn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng các công trình công công, phúc lợi xã hội ở địa phương.

Tổng vốn huy động toàn xã hội trên 1.336 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn nhà nước (Trung ương, tỉnh, huyện) trên 777 tỷ đồng; Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án hơn 129 tỷ đồng. Vận động Doanh nghiệp, mạnh thường quân và Nhân dân đóng góp gần 432 tỷ đồng, trên 7.000 cây dừa, cây ăn trái, 40ha đất sản xuất nông nghiệp và hơn 42.000 ngày công lao động.  Xây dựng trên 177km đường nhựa, đường bê tông và 150 cầu giao thông nông thôn lớn nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông, vận chuyển hàng hóa dễ dàng.

Tính đến tháng 6/2019, huyện Mỏ Cày Bắc được UBND tỉnh Bến Tre công nhận 4 xã nông thôn mới (Tân Thành Bình, Tân Phú Tây, Tân Thanh Tân và Thành An), đạt 30,8% so với tổng số xã trên địa bàn. Các xã còn lại trung bình đạt 13,4 tiêu chí (so với năm 2011 tăng gần 8 tiêu chí). Huyện dự kiến từ nay đến năm 2020 đạt thêm 1 đến 2 xã nông thôn mới, nâng tổng số lên 45% xã nông thôn mới. Tại Hội nghị UBND huyện Mỏ Cày Bắc trao giấy khen cho 10 tập thể và 7 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.  

Ông Nguyễn Văn Bàn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và đời sống văn hóa huyện Mỏ Cày Bắc đánh giá cao những kết quả đạt được trong 10 năm qua, đồng thời đề nghị thời gian tới các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp như: “Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phong trào xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn, nhất là cán bộ xây dựng nông thôn mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể, để huy động mọi nguồn lực thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Rà soát đánh giá các tiêu chí đạt và chưa đạt ở từng xã để có giải pháp cho từng ngành, địa phương, đơn vị thực hiện. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, liên kết sản xuất và thực hiện tốt kế hoạch tổ chức lại sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả Đề án 3333 của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ... ”.

Huyện phấn đấu đến năm 2025 xây dựng đạt chuẩn 13/13 xã nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 4%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 90%, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch trên 70%... Để tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới, giai đoạn 2025-2030. 

Tác giả: 

Nguyễn Sơn – Đài Truyền thanh huyện