Thứ hai, 25 Tháng 9, 2023 - 09:28

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Mittinh chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Tối ngày 19-6-2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức mittinh chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Đảnh đến dự.

Trong 2 ngày 18,19-6-2019, tại hội trường UBND tỉnh Bến Tre diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham dự của 285/290 đại biểu chính thức và 90 đại biểu khách mời.

Báo cáo kết quả Đại hội, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Đảm cho rằng: Kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua đã thể hiện sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong đợt phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp từ tháng 9-2018.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tiếp tục thực hiện đợt thi đua hướng tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX với những việc làm thiết thực, cụ thể tại cơ sở.

Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh hãy nêu cao tính tiên phong trên tất cả các lĩnh vực, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, thành phố và các tổ chức thành viên cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ IX nhiệm kỳ thành các chương trình, kế hoạch hành động, tổ chức triển khai thực hiện trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Tác giả: 

Phạm Tuyết