Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 21:56

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Minh Đức triển khai kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao

Chiều ngày 17/6/2021, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Mỏ Cày Nam phối hợp với BCĐ xây dựng Nông thôn mới và đời sống văn hóa xã Minh Đức tổ chức hội nghị triển khai thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2021 trên địa bàn xã Minh Đức.Dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mỏ Cày Nam, đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và thành viên BCĐ xây dựng xã nông thôn mới và đời sống văn hóa, đại diện chi ủy, chi bộ các ấp.

Tại hội nghị, đại biểu đã được triển khai 04 nội dung về nổi bật của Mỏ Cày Nam trong xây dựng nông thôn mới, 15 tiêu chí xây dựng của xã nông thôn mới nâng cao, quy trình công nhận xã nông thôn mới nâng cao và các chính sách mới trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Bà Huỳnh Thị Thùy Dương, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thông qua kế hoạch về việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đại biểu tham dự tham gia trao đổi, thảo luận bàn về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình xây dựng NTM nâng cao.

Được biết xã Minh Đức được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; từ khi công nhận đến nay, Ban chỉ đạo luôn tập trung giữ vững và từng bước nâng chất. So với bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao thì hiện giờ xã tự đánh giá đạt 11/15 tiêu chí gồm: tiêu chí 1 (quy hoạch), số 3 ( điện), số 4 (cơ sở vật chất văn hóa), số 5 (cơ sở hạ tầng nông thôn), số 6 (thông tin và truyền thông), số 7 (nhà ở dân cư), số 9 (hộ nghèo),  số 10 (lao động có việc làm), số 11 (tổ chức sản xuất), số 14 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), số 15 (quốc phòng và an ninh), còn lại 04 tiêu chí chưa đạt: tiêu chí số 2 (giao thông), tiêu chí 8 (thu nhập), tiêu chí số 12 (giáo dục và đào tạo), tiêu chí số 13 (môi trường và an toàn thực phẩm).

Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 2021, xã tiếp tục tập trung giữ vững và từng bước nâng chất các tiêu chí đã đạt được, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại trong đó hoàn thành 03 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 2 (giao thông), tiêu chí số 12 (giáo dục và đào tạo), tiêu chí số 13 (môi trường và an toàn thực phẩm), còn lại 01 tiêu chí số 8 (thu nhập) sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2022 để hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Thông qua hội nghị triển khai thực hiện các bộ tiêu chí  xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2021 đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới. Từ đó góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới nâng cao đến các ấp, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Minh Đức đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Tác giả: 

MTTQ xã Minh Đức