Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 06:11

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hưng Khánh Trung B tham gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Năm 2019, Đảng bộ và Nhân dân xã Hưng Khánh Trung B đoàn kết xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trên đà thắng lợi, tất cả tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo bộ tiêu chí xã NTM nâng cao. Với ý chí quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị, ý thức người dân ngày càng nâng lên đến cuối năm 2021, Hưng Khánh Trung B một lần nữa được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Là xã đầu tiên trên địa bàn huyện chợ Lách được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đó là niềm vinh dự và tự hào to lớn của cả Đảng bộ và Nhân dân xã nhà. Cùng nhìn lại những năm qua, chính sự phối hợp nhịp nhàng, xuyên suốt của chính quyền với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động đã giúp người dân ý thức hơn - là chủ thể trong phong trào xây dựng NTM. Trong công tác phối hợp, MTTQ Việt Nam xã Hưng Khánh Trung B đã thể hiện được vị trí, vai trò của riêng mình trong thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương.

Trong những năm qua, MTTQ xã đã phối hợp tuyên truyền 2.235 cuộc với 31.110 lượt người nghe, dự về nội dung tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các chuyên đề khác do cấp trên hướng dẫn, qua đó cũng phát hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế giỏi; tỷ lệ đăng ký và bình xét cuối năm các danh hiệu “Người lớn gương mẫu”, “Trẻ em chăm ngoan” luôn đạt tỷ lệ cao trên 95%; đồng thời, công tác vận động thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn xã cũng được MTTQ Việt Nam xã ưu tiên thực hiện, cấp 3.562 suất quà, xây dựng 13 căn nhà, hỗ trợ  hàng trăm suất học bổng, học phẩm, cứu trợ, vận động nhân dân tham gia xây dựng cầu, tuyến lộ…với tổng kinh phí hơn 6,3 tỷ đồng, thông qua Quỹ “Vì người nghèo” xã 255 triệu đồng. Qua đó, đã phát hiện nhiều gương điển hình, cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế như anh Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Cường…; cá nhân tiêu biểu trong thực hiện ASXH như: Đại đức Thích Quãng Tâm, Đại đức Thích Quãng Thanh, bà Lê Ngọc Sương…Công tác giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề được MTTQ xã quan tâm thực hiện xuyên suốt đảm bảo tính dân chủ luôn được thực thi.

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp nhưng MTTQ xã vẫn tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn, các bước hiệp thương bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia vận động, tiếp nhận và phân phối nông sản, nhu yếu phẩm hơn 145 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, vận động quỹ phòng chống dịch trên 253 triệu đồng, tích cực tham gia vào các Ban công tác khi có yêu cầu từ chính quyền để kịp thời, hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. Chủ trì tổ chức thành công việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

Với phương châm hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 “Phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển của xã Hưng Khánh Trung B”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm nêu cao vai trò của mình trong lãnh đạo và phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng ủy  góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xây dựng xã nhà ngàu càng giàu đẹp./.

Tác giả: 

Ủy ban MTTQ xã HKT B