Thứ hai, 25 Tháng 9, 2023 - 10:02

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Lịch công tác tháng 12/2020 của lãnh đạo và cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Tác giả: 

Ban Thường trực

Đính kèm: