Thứ hai, 25 Tháng 9, 2023 - 09:49

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH