Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2024 - 10:02

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Lễ công bố phường đạt chuẩn văn minh đô thị-phường 7

Ngày 18/3/2017, Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Bến Tre long trọng tổ chức lễ công bố phường đạt chuẩn văn minh đô thị - phường 7. Ông Phan Văn Mãi- Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre; ông Trương Duy Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre; ông Cao Thành Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre đã đến dự.

Trong 2 năm qua, thực hiện chương trình giao thông nông thôn với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”, phường 7 đã tập trung thực hiện 12 công trình giao thông nông thôn, trong đó có 06 công trình bê tông hóa lộ, hẻm, 05 công trình đảm bảo vệ sinh môi trường và 01 công trình lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng với tổng kinh phí xây dựng trên 01 tỷ đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ trên 339 triệu, còn lại nhân dân tự nguyện đóng góp. Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đến nay, qua bình xét toàn phường có 2.178/2.221 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 98,06%. Có 2.177/2221 hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, đạt 98,01%.

Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Cao Thành Hiếu trao quyết định và bằng công nhận Phường 7 đạt chuẩn văn minh đô thị.

Toàn phường có 2.184/2.221 hộ gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị, đạt 98,33%; 2.117/2.221 hộ đăng ký xử lý rác, đạt 95,31%, còn lại 104/2.221 hộ có đất vườn tự xử lý theo hướng dẫn; các thiết chế hoạt động văn hóa-thể thao được đảm bảo, ổn định về tổ chức, trang thiết bị bảo đảm và hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Tại buổi lễ, ông Cao Thành Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre đã ghi nhận, biểu dương  và chúc mừng những thành tích đạt được của phường 7:

Việc xây dựng đạt chuẩn phường văn minh đô thị là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, cần sự tập trung lãnh chỉ đạo của Đảng, chính quyền, sự góp sức của đoàn thể và đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của toàn thể nhân dân; vì vậy để tiếp tục giữ vững và nâng chất danh hiệu phường văn minh đô thị, đòi hỏi cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể nhân dân; phải mang tính toàn diện, thường xuyên, liên tục nên không thể tách rời nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 7 cần tiếp tục phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực trong dân; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững theo hướng thương mại - dịch vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng theo quy hoạch; giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, quan tâm chăm lo đời sống gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng;  thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh của phường,  thường xuyên quan tâm công tác chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa và nâng chất các danh hiệu đạt được, không để sa sút do chủ quan, thỏa mãn thành tích. Thực hiện tốt Nghị quyết  01 của Thành ủy Bến Tre về phấn đấu thực hiện chủ trương Năm không; khích lệ tinh thần quyết tâm thực hiện của hệ thống chính trị ở cơ sở, vận động quần chúng nhân dân tiếp tục đồng thuận và hưởng ứng tích cực. Cấp ủy, chính quyền và Mặt trận tổ quốc đoàn kết thống nhất trong nhận thức hành động; thực hiện tốt dân chủ, huy động, phát huy mọi tiềm năng thế mạnh của phường để nâng chất các tiêu chí xây dựng các thiết chế đáp ứng được yêu cầu tăng cường giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự đô thị.

Dịp này, UBND thành phố Bến Tre đã khen thưởng cho 04 tập thể và 08 cá nhân đạt thành tích tốt trong xây dựng phường 7 đạt chuẩn phường văn minh đô thị. Uỷ ban nhân dân phường 7 khen thưởng 03 tập thể 04 cá nhân, 05 hộ gia đình với thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong xây dựng phường văn minh đô thị.

Tác giả: 

Phương Thảo