Thứ tư, 8 Tháng 2, 2023 - 06:45

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Lập danh sách sơ bộ 11 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 92 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện các bước theo quy trình hiệp thương của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Sáng ngày 16/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

          Tham dự hội nghị có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh; Ủy ban bầu cử, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

20210316_102937

Chủ tọa hội nghị điều hành biểu quyết.

Trên cơ sở thông báo phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ ngày 24/02 đến ngày 11/3/2021 có 11/12 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành các bước giới thiệu 11/12 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; có 77/78 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành các bước giới thiệu 92/95 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả lấy phiếu giới thiệu của 11 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội đạt sự tín nhiệm 100% của Ban lãnh đạo và cử tri nơi công tác; đối với 92 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đạt tỷ lệ tín nhiệm 100% của Ban lãnh đạo và cử tri nơi công tác từ 92,85% đến 100%.

20210316_074334

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã biểu quyết 100% thống nhất lập danh sách sơ bộ của 11 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 92 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp cơ sở phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, thời gian thực hiện từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021 làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Tác giả: 

Thanh Tùng