Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2024 - 09:56

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Kiểm tra nâng chất phường văn minh đô thị - Phường 1 thành phố Bến Tre

Ngày 31/7/2019, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, thành phố Bến Tre đến kiểm tra nâng chất các tiêu chí  phường minh đô thị tại Phường 1. Đến tham dự buổi kiểm tra có ông Nguyễn Hữu Thọ- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh (BCĐ PTTDĐXDĐSVH), ông Nguyễn Văn Thương, Ủy viên Ban Thường vụ, PCT UBND thành phố, Trưởng BCĐPTTDĐXDĐSVH thành phố, các thành viên BCĐ của tỉnh, thành phố, BCĐ phường, BVĐ của 03 khu phố.

Sau khi kiểm tra thực tế trên địa bàn 03 khu phố; kiểm tra hồ sơ của Ban Chỉ đạo phường và Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của 03 khu phố và qua theo báo cáo của BCĐ PTTDĐXDĐSVH phường và báo cáo của BVĐ.  Ông Nguyễn Hữu Thọ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Ban Chỉ đạo nhận xét đánh giá BCĐXDĐSVH phường từ khi được công nhận Phường văn minh đô thị, Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường qua 2 năm thực hiện các tiêu chí nâng chất phường văn minh đô thị, đến nay đời sống nhân dân trong phường ổn định từng bước được nâng lên, hộ nghèo, hộ cận nghèo có giảm 03 hộ so với năm 2018. Diện mạo đô thị ngày càng sạch, đẹp, các tuyến lộ, hẻm được thường xuyên đầu tư, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Phường không còn nhà tạm bợ. Công tác "Đền ơn đáp nghĩa" được chính quyền quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, người dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Nhất là phường khắc phục cơ bản tình hình kinh doanh lấn chiếm vỉa hè tình trạng vứt rác, thả rong vật nuôi.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố ghi nhận những kết quả Phường 1 đã đạt, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ban Chỉ đạo Phường 1 tiếp tục quan tâm thực hiện các giải pháp đặc biệt là thực hiện tốt Phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm" nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, thường xuyên tuyên tuyền vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác cai nghiện tại gia đình đối với các đối tượng lầm lỡ. Kết quả, 09/09 thành viên trong Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bến Tre đánh giá đạt loại tốt. Phường 1 duy trì giữ vững và nâng chất phường văn minh đô thị trong năm 2019./        

Tác giả: 

Lê Thị Hồng – MTTQ Phường 1