Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 06:04

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Khai giảng lớp tập huấn dành cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2023

Sáng 17-7-2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn dành cho 73 Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn năm 2023 tại Trường Chính trị tỉnh. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Dương Quốc Hoàng đến dự.

Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Dương Quốc Hoàng cùng học viên tham dự lễ khai giảng.

Trong 5 ngày từ 17 đến 21-7-2023, các học viên được tìm hiểu các nội dung gồm: Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Công tác tôn giáo, công tác dân tộc; Công tác đối ngoại nhân dân; Tọa đàm về công tác giám sát và phản biện xã hội; Kỹ năng về công tác tuyên truyền, nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội, kỹ năng tuyên truyền trên mạng xã hội; Một số nội dung cơ về Luật Thực hiện dân chủ cơ sở; MTTQ Việt Nam với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thu đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì, công tác về vận động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam. Công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng; Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu khai giảng

Mục tiêu của lớp tập huấn:

Thứ nhất, đảm bảo tốt nội dung của từng chuyên đề và của toàn khóa học, vừa cung cấp kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn phù hợp với học viên, trong lý luận cần đi sâu các vấn đề chính có liên quan đến công tác Mặt trận mà cụ thể là các các chương trình trọng tâm của công tác Mặt trận.

Thứ hai, đối với người cán bộ rất cần cả tài và đức nhưng đức là cái gốc, do đó cần phải không ngừng trau dồi về đạo đức lối sống, nhất là khi tham gia học tập, rèn luyện tại Trường chính trị. Mặc dù chỉ có 5 ngày nhưng việc thể hiện đạo đức, lối sống người cán bộ, thể hiện mối quan hệ hòa đồng, thể hiện sự chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường, nhất là việc đảm bảo thời gian lên lớp cần được đặt lên hàng đầu và hết sức cần thiết.

Thứ ba, đối với các báo cáo viên cần lưu ý thực hiện phương pháp lấy học viên làm trung tâm, đòi hỏi từng học viên phải chủ động nghiên cứu sáng tạo với ý thức chủ động, tự giác của mỗi học viên, những vấn đề mà báo cáo viên trình bày chỉ mang tích chất gợi mở, để học viên đặt vấn đề, tạo ra không gian đối thoại, trao đổi, qua đó giúp nhận thức sâu, chắc hơn từng vấn đề được đề cập.

Thứ tư, trong quá trình diễn ra lớp tập huấn cần có mối quan hệ chặt chẽ giữa BGH nhà trường và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua Ban tổ chức lớp học để quản lý tốt các hoạt động và các phát sinh trong quá trình diễn ra lớp tập huấn.

Từng học viên phát huy vai trò, trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu để trao đổi làm rõ thêm những nội dung còn thắc mắc, từ đó trang bị cho mình những kiến thức mới, kỹ năng mới về công tác Mặt trận tại cơ sở. Ban tổ chức lớp học cần có phiếu khảo sát vào cuối khóa học để làm cơ sở có nội dung điều chỉnh, thiết kế nội dung bài giảng phù hợp hơn. Báo cáo viên Trường Chính trị quan tâm phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thành công lớp tập huấn.

Tác giả: 

Kim Ngân