Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 04:23

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hướng dẫn số 79/HD-MTTQ-BTT về việc tổ chức hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ kỷ niệm 2018

Việc tổ chức các ngày kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm; đa dạng về hình thức lồng ghép tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xin vui lòng xem chi tiết nội dung công văn 79/HD-MTTQ-BTT đính kèm

Đính kèm: