Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 04:34

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hướng dẫn số 78/HD-MTTQ-BTT ngày 21/02/2018 về Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018