Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 03:56

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hướng dẫn số 77/HD-MTTQ-BTT ngày 21/02/2018 Tuyên truyền về công tác phân giới. cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018