Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 18:49

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hướng dẫn số 76/HD-MTTQ-BTT ngày 21/02/2018 về Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc