Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2024 - 11:05

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hưng Khánh Trung B tổ chức thành công việc lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021

Năm 2019, Hưng Khánh Trung B được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, với niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính quyền, toàn thể Đảng bộ và Nhân dân xã nhà phấn khởi đăng ký xây dựng thành công xã Hưng Khánh Trung B đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.

Với quyết tâm cao, tập trung toàn lực trong thực hiện 15 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, ngày 08/11/2021, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách thông báo xã Hưng Khánh Trung B đủ điều kiện đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Với tinh thần sẵn sàng chuẩn bị các bước thực hiện nghiêm túc, công khai, kịp thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp cùng Ban chỉ đạo các CTMTQG xã xây dựng kế hoạch số 210/KH-MTTQ-BCĐ ngày 11/11/2021 về việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Thời gian thực hiện từ ngày 19/11/2021 đến 25/11/2021.

Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc tổ chức lấy ý kiến đúng quy trình, quy định đồng thời đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã thống nhất cùng BCĐ tổ chức lấy ý kiến với hình thức đến trực tiếp tại hộ gia đình, số hộ dân được lấy ý kiến là 1362/2243 hộ (đạt tỷ lệ 60,7%), phiếu lấy ý kiến có 11 nội dung bao quát trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội – an ninh – chính trị. Quá trình lấy ý kiến được tiến hành đồng loạt tại 7/7 ấp của xã. Có sự phân công cán bộ mặt trận và các đoàn thể ấp thực hiện phát phiếu và lấy ý kiến tại hộ gia đình, mỗi ấp thành lập từ 01 đến 03 tổ lấy kiến, mỗi tổ đảm bảo đủ từ 03 đến 05 thành viên gồm tổ trưởng, tổ phó và các thành viên, trong quá trình thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Qua thời gian thực hiện, những hộ dân được tham gia lấy ý kiến đều thể hiện sự đồng tình cao. Kết quả các câu hỏi lấy ý kiến người dân đồng tình đạt trên 98%. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến đóng góp về vấn đề về xử lý ô nhiễm môi trường, vệ sinh công cộng, sữa chữa, gia cố các tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp, việc cải tạo, gia cố các cống, đập-ngăn mặn trữ ngọt,

Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng xã đạt chuẩn nông nông thôn mới nâng cao được tổng hợp và niêm yết tại Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp, trụ sở Ủy ban nhân dân, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã và công bố trên Đài Truyền thanh xã. Qua thời gian niêm yết công khai (bắt đầu từ ngày 23/11/2021), người dân đều thể hiện sự đồng tình, không có thắc mắc hay khiếu kiện với kết quả trên.

Công tác tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân luôn được sự quan tâm hướng dẫn của MTTQ huyện Chợ Lách, sự tập trung quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy, sự chung sức chung lòng của toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuân cao trong Nhân dân đã giúp công tác triển khai thực hiện, giám sát của MTTQ Việt Nam xã được thực hiện đảm bảo xuyên suốt, khách quan, dân chủ, đúng thực chất, người dân nêu cao được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Với quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, toàn Đảng bộ và nhân dân xã nhà tiếp tục xây dựng thành công xã nông thôn mới kiễu mẫu, ấp nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người dân; Đồng thời, nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban CTMT các ấp, phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của đơn vị trong phát động các phong trào thi đua tại địa phương, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết, mục tiêu mà Đảng bộ xã đề ra trong thời gian tới./.

Tác giả: 

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Khánh Trung B