Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 20:30

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Họp mặt cán bộ Mặt trận qua các nhiệm kỳ, biểu dương chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu, giai đoạn 2017-2022