Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 22:28

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác mặt trận năm 2018

Ngày 27/02/2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác Mặt trận năm 2018. Hội nghị do đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Bến Tre, đồng chí Trần Dương Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có 50 đại biểu gồm các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí Phó trưởng ban, văn phòng, cán bộ chuyên trách, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố. 

Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu khai mạc, đại biểu được nghe các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai các nội dung: Quán triệt và định hướng công tác Mặt trận năm 2018 theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII); Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024; Triển khai kế hoạch trọng tâm công tác Dân chủ - Pháp luật năm 2018; Hướng dẫn hoạt động trọng tâm công tác phong trào năm 2018; Hướng dẫn sơ kết thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc; Quán triệt, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018; Hướng dẫn công tác Đối ngoại - Kiều bào năm 2018; Đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp đoàn kết tôn giáo gắn với việc triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Sau gợi ý thảo luận của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề còn khó khăn trong công tác Mặt trận, nhất là công tác Giám sát và phản biện xã hội hiện nay vẫn còn nhiều lúng túng (phản biện); việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ ở ấp, khu phố; kinh phí hoạt động; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, việc chọn lựa nhân sự cho nhiệm kỳ mới, các chức danh chủ chốt… ở các cấp làm sao để có thể đảm bảo lãnh đạo điều hành các lĩnh vực chuyên môn công tác Mặt trận. Đồng chí Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giải trình các ý kiến thảo luận của đại biểu. Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kết luận một số vấn đề: Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố cần tập trung công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024; công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2018; công tác đối với kiều bào ở nước ngoài; nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm (18/11); việc tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng phải thật sự ý nghĩa; phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn, Tổ tư vấn ở các địa phương; phát huy vai trò cá nhân tiêu biểu; tập trung kiện toàn cán bộ cơ quan chuyên trách Mặt trận các cấp đủ sức đảm đương nhiệm vụ năm 2018. . v.v… Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ cụ thể hóa các văn bản và hướng dẫn tổ chức thực hiện phù hợp tình hình thực tế của tỉnh theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.                                                    

Tác giả: 

Hồ Thu