Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 05:58

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hội nghị sơ kết công tác MTTQ Việt Nam Cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ 6 tháng đầu năm 2023

Chiều ngày 11/7/2023 tại thành phố Cà Mau, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tham dự và chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 12 tỉnh miền Tây Nam Bộ, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tham dự.

Chủ trì điều hành hội nghị.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (cụm phó năm 2023) báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023 các tỉnh Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ đạt được kết quả nội bật như:

Hệ thống MTTQ Việt Nam Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ tiếp tục có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả của Nhà nước, các cấp chính quyền và hệ thống chính trị. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp tuyên truyền vận động trong các tầng lớp Nhân dân với 201.080 cuộc với trên 6.038.988 lượt người tham dự. Công tác nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết. Trên 4.452 mô hình hoạt động của Mặt trận các cấp có hiệu quả, được nhân rộng như: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ sinh kết giúp nhau thoát nghèo bền vững…kết quả đến nay có 997/1.249 xã được công nhận nông thôn mới; 39/107 huyện đạt nông thôn mới. Quỹ vì người nghèo các cấp vận động trên 624 tỷ đồng, đã chi xây dựng hàng nghìn căn nhà đại đoàn kết, cầu giao thông nông thôn.

Đại biểu tham dự hội nghị

Công tác giám sát và phản biện xã hội được MTTQ Việt Nam các tỉnh chủ động triển khai thực hiện, kết quả tổ chức 786 cuộc giám sát, 6.109 nội dung phản biện xã hội và góp ý trên 12.032 văn bản của cấp ủy, chính quyền liên quan thiết thực đến người dân. Công tác củng cố kiện toàn tổ chức được triển khai thực hiện đúng theo Quy định 212 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; công tác thi đua khen thưởng được quan tâm thực hiện, đã có 542 tập thể và 735 cá nhân được khen thưởng liên quan đến công tác Mặt trận.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh phát biểu nhấn mạnh thêm những nội dung nổi bật, những mô hình mới, cách làm hay cũng như chỉ ra những hạn chế, tồn tại của từng tỉnh; bên cạnh đó đề xuất kiến nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các nội dung có liên quan đến công tác Mặt trận.

PCT TT Ủy ban MTTQVN tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Mai Rý phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các tỉnh trong cụm thi đua 6 tháng đầu năm 2023 đã triển khai thực hiện tốt 5 chương trình công tác Mặt trận, nhất là các phong trào thi đua, các cuộc vận động, công tác giám sát và phản biện xã hội được triển khai thực hiện tốt, đã góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội các tỉnh trong khu vực.

Về nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng lưu ý các nội dung: Tiếp tục chú trọng đổi mới hình thức công tác thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa kịp thời, thiết thực cho công tác Mặt trận. Duy trì và thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang hiệu quả thiết thực, tăng cường kiểm tra, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ do Mặt trận quản lý. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, đổi mới nội dung công tác Mặt trận. Quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát và phản biện xã hội; đổi mới, nâng cao, nắm bắt tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân. Quan tâm, chủ động chuẩn bị nội dung Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Củng cố, kiện toàn bổ sung bộ máy Mặt trận các cấp; tổ chức bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp theo quy định.

Tác giả: 

Thanh Tùng