Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 17:59

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2019 và tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 02 của Hội Nông dân về nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Hội

Ngày 17 tháng 10 năm 2019, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 và tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 02/NQ-HND về nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Hội. Ông Lê Văn Gặp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Lao Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã đến dự.

Công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng năm 2019, Hội đã bám sát chức năng, nhiệm vụ; trong chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh Hội có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở; phát huy được vai trò của tổ chức Hội trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường đoàn kết tập hợp nông dân.

Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp được kịp thời bổ sung; bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác Hội và phong trào nông dân. Thành lập mới 76 tổ Hội nghề nghiệp, 03 chi Hội nghề nghiệp, 273 tổ Hội nghề nghiệp, tiếp tục duy trì việc sinh hoạt Câu lạc bộ nông dân tỷ phú Bến Tre với 39 thành viên; thành lập mới Câu lạc bộ nông dân tỷ phú huyện Châu Thành với 18 thành viên.

Chất lượng hội viên ngày càng được nâng lên, nội dung sinh hoạt và hoạt động của các chi, tổ Hội có chuyển biến tích cực theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích và yêu cầu nâng cao đời sống của hội viên nông dân. Phát triển mới được 3.433 hội viên nâng tổng số đến nay là 138.370 hội viên, chiếm 65,4 % so với hộ nông nghiệp (211.524 hộ), đạt 85,82 %  so chỉ tiêu Trung ương giao. Quỹ hỗ trợ nông dân phát triển được 25,608 tỷ đồng, trong đó Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội ủy thác 10,42 tỷ đồng, nguồn vốn cấp tỉnh là 4,19 tỷ đồng, nguồn vốn cấp huyện là 10,99 tỷ đồng.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được duy trì và nâng lên về chất, đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, Hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết nhau trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao giúp nông dân tăng thu nhập cải thiện đời sống.

Việc thực hiện nghị quyết số 02 của BCH Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2009-2019 về nâng cao chất lượng họat động tổ chức cơ sở Hội các cấp Hội đã có nhiều giải pháp đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân, nội dung sinh hoạt, chủ yếu tập trung vào việc bàn cách làm ăn, tình làng, nghĩa xóm nên cơ bản đáp ứng yêu cầu của hội viên nông dân.

Công tác củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh cũng được các cấp Hội quan tâm thể hiện qua việc bổ sung cán bộ hàng năm. Theo đánh giá đến nay, Hội có 856/970 chi Hội vững mạnh, chiếm 88,2% (tăng 54 chi), 111 chi Hội khá, chiếm 11,5% , 03 chi Hội trung bình, chiếm 0,3%  so với năm 2009, trình độ cán bộ hội cũng được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tỉnh hiện có 7.138 tổ Hội (trong đó có 310 tổ Hội nghề nghiệp); 2.588 tổ Hội sinh hoạt độc lập, 4.240 tổ sinh hoạt lồng ghép với tổ nhân dân tự quản, 310 tổ sinh hoạt theo theo nghề nghiệp. Việc sinh hoạt tổ Hội độc lập chuyển tải được nội dung công tác Hội và phong trào nông dân và nắm bắt được những tâm tư nguyện vọng, yêu cầu chính đáng và phù hợp của hội viên, nông dân như: nhu cầu tiếp cận khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cách làm hay, mô hình mới có hiệu quả, từ đó chất lượng hoạt động cũng được nâng lên, từng bước đi vào nề nếp.

Ông Lê Văn Gặp, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được của Hội trong 9 tháng năm 2019 và kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 02 về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, đề nghị Hội Nông dân tỉnh cần tập trung thực hiện hoàn chỉnh các nội dung chỉ tiêu, nghị quyết đã đề ra trong năm 2019, tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã được ký kết; tăng cường các hoạt động liên kết, dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ giúp nông dân phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện các công trình cụ thể ở từng địa phương theo đề án 3333/ĐA-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh gắn với chào mừng Đại hội thi đua yêu nước, Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện 03 nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh xây dựng Chi, tổ hội nghề nghiệp; tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2019-2023.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 09 cá nhân và 09 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 02 về nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Hội.

Tác giả: 

Huỳnh Lê