Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 05:32

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện bước bốn quy trình hiệp thương của Nghị quyết liên tịch số 09/2021 ngày 15/01/2021 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, thành phố Bến Tre, các xã, phường, thị trấn đã họp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử và để triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi trú đối với người được giới thiệu ứng cử.

Tỉnh có 8.680 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân nhân cấp tỉnh, huyện, xã. Theo hướng dẫn, từ ngày 21/3-08/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam của 157 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã lần lượt tổ chức 968 cuộc hội nghị cử tri theo đơn vị ấp, khu phố nơi người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp cư trú. Tại các cuộc hội nghị cử tri, có 57.146 cử tri tham dự trên tổng số 82.689 cử tri được mời, đóng góp 3.001 ý kiến đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND cấp tỉnh, huyện, xã.

Hội nghị cử tri ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành

Trong các hội nghị, cử tri có nhận xét đối với những người ứng cử khá chân tình và thẳng thắn. Cử tri cho rằng những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này đều có đủ các tiêu chuẩn theo quy định và không có người nào vi phạm các trường hợp không được ứng cử. Bên cạnh những ý kiến nhận xét, cử tri cũng đề nghị những người được giới thiệu ứng cử, nếu sau này đắc cử thì cố gắng làm tròn trách nhiệm đại biểu, giữ mối liên hệ với cử tri, kịp thời đề đạt những tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết, quan tâm hỗ trợ cho chính quyền địa phương và bà con Nhân dân nơi cư trú về cơ sở vật chất, tinh thần; gương mẫu trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước và thực hiện đầy đủ những quy định của địa phương, của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Hội nghị cử tri ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri

Có nơi cử tri yêu cầu những người được giới thiệu ứng cử phải dành thời gian để tham gia các cuộc họp tổ Nhân dân tự quản, tham gia đầy đủ các phong trào ở địa phương, đoàn kết, gắn bó với cộng đồng và những người dân xung quanh để cử tri hiểu biết nhiều hơn đối với người ứng cử. Động viên gia đình sống hài hòa với bà con Nhân dân và địa phương nơi cư trú.

Hội nghị cử tri khu phố 3, phường An Hội, thành phố Bến Tre

Tuy nhiên, hạn chế bước này là cử tri có ý kiến đóng góp chưa nhiều, chưa toàn diện về người ứng cử, phần lớn chỉ nêu những mặt tốt, những ưu điểm và bày tỏ sự gởi gắm, mong muốn là nếu đắc cử thì các đại biểu phải gần gũi, chăm lo cho dân và quan tâm giúp đỡ địa phương; nhiều nơi tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho người ứng cử ở nhiều cấp (Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã), số lượng người ứng cử đông (như ở khu phố 6, Phú Khương, thành phố Bến Tre 27 người) nên khi thông qua tiểu sử của những người ứng cử chiếm nhiều thời gian, vì vậy không còn nhiều thời gian để cử tri có ý kiến phát biểu; một số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã chưa sắp xếp thời gian tham dự hội nghị, có nơi không mời ứng cử viên và đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử.

Nhìn chung, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người được giới thiệu ứng cử được tổ chức nghiêm túc, chu đáo do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì. Các cuộc hội nghị cử tri nơi cư trú đều được tiến hành đúng luật, diễn ra trong không khí dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cử tri trong việc tham gia xây dựng chính quyền nói chung và trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Tác giả: 

Phan Lê