Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 18:15

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2019-2024

Chiều 20/6/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến các vị nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ đóng góp vào dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung phát biểu tại hội nghị.

Tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị, đại biểu đánh giá cao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ nội dung vào dự thảo báo cáo giữa nhiệm kỳ. Các đại biểu cho rằng, nữa nhiệm kỳ qua với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển” đã được Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thống nhất đề ra. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra chương trình hoạt động toàn khóa của nhiệm kỳ, các ban chuyên môn cụ thể hóa triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và nghị quyết do Đại hội đề ra.

Kết quả 3 năm qua, các chỉ tiêu do nghị quyết đề ra đảm bảo đạt và vượt như: Công tác chăm lo Tết cho hộ gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo; trong ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh; Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác giám sát và phản biện xã hội; lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới, trong thực hiện các công trình, dự án lớn của tỉnh; đặc biệt vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh được khẳng định qua việc phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người dân gặp khó khăn do hạn mặn năm 2019-2020; vận động, tiếp nhận, phân bổ các nguồn lực hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19… được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.   

Các đại biểu đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá sâu hơn nữa vai trò công tác Mặt trận trong thời gian qua, nhất là công tác tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động; công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức thành viên; giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; đặc biệt là công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam tỉnh được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Cần nhìn nhận đánh giá những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan đến công tác Mặt trận để có giải pháp khắc phục trong nữa nhiệm kỳ còn lại.

Các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến tâm quyết và giải pháp hay giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện đạt kết quả tốt hơn trong thời gian nữa nhiệm kỳ còn lại như: Công tác tuyên truyền vận động, giám sát và phản biện xã hội, củng cố kiện toàn tổ chức, kịp thời tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ứng dụng chuyển đổi số vào công tác Mặt trận.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Nam Bình phát biểu ý kiến

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung ghi nhận và cảm ơn các vị nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ đã có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo báo cáo giữa nhiệm kỳ. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo lĩnh vực được phân công phụ trách tiếp thu các ý kiến, cập nhật kịp thời, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp đưa vào dự thảo báo cáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 phục vụ hội nghị sắp tới.

Tác giả: 

Thanh Tùng