Thứ tư, 28 Tháng 9, 2022 - 07:58

Quan điểm chỉ đạo trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19 hiện nay: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19"

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 Cụm thi đua các tỉnh Bắc sông Hậu

Ngày 03/8/2022, tại Khách sạn Hàm Luông, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đăng cai tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 Cụm thi đua các tỉnh Bắc sông Hậu. Tham dự có ông Võ Văn Thiện - Trưởng ban công tác Mặt trận phía Nam; bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre; ông Trần Văn Thiêm - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Lê Văn Khê - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; ông Bùi Văn Hản Em - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh: Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An và Bến Tre; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và một số Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố của tỉnh Bến Tre.

       

Chủ trì hội nghị

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy có bài phát biểu chào mừng. Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre trân trọng cảm ơn quý đại biểu trong thời gian đến Bến Tre tham dự hội nghị đã đến thăm viếng Đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại xã Châu Hưng, huyện Bình Đại và có chuyến tham quan du lịch dưới tán dừa Bến Tre. Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn từ hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong cụm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới mang lại hiệu quả phục vụ cho sự phát triển của các địa phương và khu vực cụm, đặc biệt là phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động.

    

Quang cảnh hội nghị

Thường trực Tỉnh ủy luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh nhà thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Các phong trào, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động đều được người dân tích cực hưởng ứng, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, Bến Tre có 80/142 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới; 20 xã nông thôn mới nâng cao, 8/8 phường đô thị văn minh, 01 huyện nông thôn mới, thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện đúng theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tốt các cuộc phản biện xã hội đối với các dự thảo nghị quyết, chương trình, đề án có liên quan trực tiếp đến người dân. MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và có nhiều hành động thiết thực; phát động, vận động kinh phí, vật chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm lo cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, năm 2022 100% hộ  nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh được vận động xã hội hóa mua bảo hiểm y tế, tạo điều kiện cho người có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe. Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh nhà trong thời gian qua - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy thông tin thêm.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong cụm, bà Nguyễn Thị Mai Rý - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre báo cáo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022. Năm 2022 dù vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong cụm Bắc sông Hậu đã tập trung thực hiện chương trình công tác theo 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra. Được sự định hướng của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong cụm với các tổ chức thành viên trong công tác tuyền truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đây là yếu tố quyết định để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác Mặt trận.

Trong công tác phối hợp với các sở, ngành tỉnh, với các tổ chức thành viên được thực hiện chặt chẽ. Các tỉnh đều có những mô hình, cách làm hay được nhân rộng, được cấp ủy đánh giá cao, Nhân dân đồng tình, nhất là việc nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc, kiến nghị của Nhân dân được thực hiện kịp thời, từ đó vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam ngày càng được nâng cao, củng cố được lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như: việc nắm bắt tình hình Nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác phối hợp thực hiện các phong trào, các cuộc vận động giữa MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên có mặt còn hạn chế; công tác phản biện của MTTQ Việt Nam tuy có chủ động nhưng có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu. Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” chưa thực sự hiệu quả, còn lúng túng trong tổ chức thực hiện. Tổ chức bộ máy các tỉnh trong cụm còn nhiều bất cập, chưa thống nhất. Chưa phát huy hết vai trò của Hội đồng tư vấn ở cấp tỉnh, Ban Tư vấn ở cấp huyện, một số địa phương vai trò, trách nhiệm của một số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp còn hạn chế; việc tập hợp và phát huy vai trò nhân sỹ, trí thức, người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo từng lúc chưa kịp thời.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu các tỉnh tập trung phát biểu làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác Mặt trận; đồng thời đề xuất một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới, cụ thể như: kiến nghị đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố để có sự thống nhất trong tổ chức thực hiện; việc điều hành, quản lý văn bản; cần đổi mới công tác thông tin, dành thời gian để cán bộ Mặt trận đi cơ sở; có sự thống nhất trong việc bố trí nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; có kế hoạch khảo sát, đánh giá việc thực hiện những mô hình kiêm nhiệm tại các địa phương, qua đó kiến nghị các bộ ngành Trung ương điều chỉnh khi thấy không còn phù hợp; khảo sát, có chủ trương về việc trùng tu, tôn tạo Đền thờ cụ Huỳnh Tấn Phát ….

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre tặng quà đến Ban CTPN và đại diện các tỉnh trong cụm

Ông Võ Văn Thiện - Trưởng ban công tác Mặt trận phía Nam ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác Mặt trận các tỉnh Bắc sông Hậu đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Mỗi tỉnh đều có những thế mạnh riêng, có cách làm hay cần được nhân rộng. Đặc biệt duy trì tốt hoạt động của Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam tỉnh, Trang cộng đồng; biên tập và phát hành Bản tin công tác Mặt trận hàng quý, chuyên mục đại đoàn kết, chuyên trang Đại đoàn kết trên báo địa phương để tuyên truyền về công tác Mặt trận, giới thiệu cách làm mới, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực của Mặt trận các cấp. Sau hội nghị, Trưởng ban công tác Mặt trận phía Nam sẽ báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về kết quả hội nghị này. Trong thời gian tới, ông cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh tập trung đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó cán bộ làm công tác Mặt trận cần tuyên truyền những nội dung người dân cần và tuyên truyền theo đối tượng, không làm một cách chung chung. Tập trung nâng chất lượng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có việc nâng cao tỷ lệ người dân đi dự ngày hội. Cán bộ, đảng viên, công chức tham dự ngày hội. Cán bộ Mặt trận các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế, đẩy mạnh việc tham gia sản xuất kinh tế tập thể, đóng góp cùng địa phương khôi phục nền kinh tế sau đại dịch Covid-19.

             Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban công tác MT phía Nam và đại biểu trồng cây lưu niệm tại Đền thờ cụ Huỳnh Tấn Phát

 

Tác giả: 

Kim Ngân