Thứ hai, 22 Tháng 4, 2024 - 19:03

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hội Đông y tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 05/7/2018, Hội Đông y tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện công tác Hội 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có bà Đặng Thị Phượng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện Sở Nội vụ và các vị là Ủy viên BCH Hội Đông y tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2018, Hội Đông y các cấp đã phấn đấu tổ chức hoạt động và đạt được kết quả như: Hội đã triển khai, thực hiện tốt các mặt công tác, thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”. Nổi bật là: Công tác tuyên truyền, Hội đã hướng dẫn các cấp Hội tuyên truyền và vận động hội viên tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước như thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho gia đình chính sách, gia đình nghèo, xây dựng nông thôn mới, Đồng Khởi khởi nghiệp, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hàng năm; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Công tác tổ chức phát triển Hội: Hội tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động 164/164 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội, đạt tỷ lệ 100%, chuyển đổi từ chi Hội lên Hội Đông y được 63/164 xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 37,8%, với tổng số hội viên: 1.750 hội viên. Các cơ sở khám chữa bệnh hoạt động có hiệu quả. Công tác tập huấn, thừa kế và bồi dưỡng chuyên môn được Hội các cấp quan tâm thực hiện: Đã thừa kế được một số bài thuốc tâm đắc trong điều trị và dịch một số sách thuốc để phổ biến cho hội viên học tập. Hội Đông y Giồng Trôm và Hội Đông y Mỏ Cày Bắc phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở 03 lớp tập huấn cho cán bộ hội viên có 120 hội viên tham dự. Có 45 cán bộ, hội viên tốt nghiệp lớp y sĩ Y học Cổ truyền và 48 cán bộ, hội viên chuẩn bị thi tốt nghiệp vào cuối năm tại Trường trung cấp Tây Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được các cấp Hội thực hiện thường xuyên, 6 tháng đầu năm các cấp hội đã thực hiện: Khám chữa bệnh bằng Đông y cho 318.835 lượt người, trong đó: Điều trị bằng thuốc: 198.031 lượt người; điều trị bằng các phương pháp khác: 121.639 lượt người; Tổng số lượng thuốc: 925.293 thang; trị giá trên 6 tỷ đồng; khám chữa bệnh miễn phí cho 511.872 lượt người, trong đó điều trị bằng thuốc: 293.670 lượt người, điều trị bằng các phương pháp khác: 218.202 lượt người, tổng số lượng thuốc: 1.430.450 thang, trị giá miễn phí: 8,4 tỷ đồng. Công tác dược cũng được quan tâm thực hiện: Hội Đông y các cấp trong tỉnh đều duy trì các vườn dược liệu tại đơn vị, tuyên truyền phổ biến cho nhân dân, vừa làm thuốc vừa làm cây cảnh. Tổng số vườn dược liệu trồng xen với vườn cây ăn trái là: 179 vườn với tổng diện tích là:  88.692m2. Công tác từ thiện xã hội khác được Hội các cấp thực hiện như: Hội Đông y tỉnh phối hợp với Hội Đông y huyện Giồng Trôm và Bình Đại tổ chức khám bệnh từ thiện về nguồn 02 đợt ở 03 xã Bình Thới, Lương Hòa và Hưng Phong cấp phát thuốc, quà và các nhu yếu phẩm. Ngoài ra, Hội Đông y các các cấp còn vận động các mạnh thương quân hỗ trợ hàng tháng cho hộ gia đình nghèo bằng gạo và tiền mặt, gia đình thuộc diện chính sách, người tàn tật; tặng tập vở và học bổng cho học sinh, y sinh nghèo hiếu học; hỗ trợ, ủng hộ xây dựng giao thông nông thôn… Tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Hạnh, Chủ tịch Hội Đông y tặng Giấy khen cho các nhà hảo tâm.

Với những kết quả trên, 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội trong tỉnh đã được Trung ương Hội Đông y Việt Nam xét tặng 19 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đông y”; 30 Bằng khen cho 11 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phấn đấu, xây dựng, củng cố và phát triển Hội năm 2017; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 02 Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân với thành tích Thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; Hội Đông y tỉnh Bến Tre xét tặng 162 Giấy khen cho 93 tập thể và 69 cá nhân là cấp Hội cơ sở và hội viên có thành tích trong năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Đông y tỉnh nhà đạt được trong 6 tháng qua, đặc biệt Hội đã thực hiệt tốt vai trò là thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc tham gia vận động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Hướng tới, đề nghị Hội Đông y tỉnh quan tâm thêm việc phối hợp hướng dẫn người dân trồng và sử dụng cây thuốc nam; chăm lo cho Hội viên phát triển ngành nghề theo quy định; các cơ sở Hội chủ động hơn nữa trong về mặt kinh phí hoạt động; tăng cường công tác phối hợp để hoạt động của Hội ngày càng phong phú, đa dạng, đúng tôn chỉ, mục đích của Hội.

Tác giả: 

Bé Lil, Hội Đông y tỉnh