Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 19:01

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hội đồng nhân dân xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm tổ chức kỳ họp thứ 9

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Hội đồng nhân dân xã Bình Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 09, kỳ họp giữa năm 2023 để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự kỳ họp có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; ông Phan Văn Nghĩa, Phó chủ tịch HĐND; ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch UBND; ông Lê Văn Chất, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thành và 24/26 đại biểu Hội đồng nhân dân xã; đại biểu các ban ngành đoàn thể xã và đại diện cử tri ấp Hồ Sen, Bình Phú.

Tại kỳ họp, sau phát biểu khai mạc, ông Lê Hồng Minh-Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã báo cáo kết quả thẩm tra các văn bản trình kỳ họp; ông Lê Văn Chất, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thông báo công tác Mặt trận vận động Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, xã Bình Thành cơ bản thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Kinh tế-xã hội phát triển khá, đời sống người dân được đảm bảo. Theo dõi, rà soát, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp trước để kịp thời giải quyết các khó khăn, tồn tại ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Tăng cường nắm tình hình, diễn biến tư tưởng trong Nhân dân, kịp thời phản ảnh và kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, không để xảy ra điểm nóng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Tại kỳ họp, có 03 đại biểu thảo luận về nội dung việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo; việc thực quy chế dân chủ ở cơ sở; việc giải trình các ý kiến đại biểu và các Ban hội đồng nhân dân xã phải giải trình bằng văn bản. Các ý kiến thảo luận được các ngành và lãnh đạo UBND xã tiếp thu, giải trình.

Kỳ họp đã thông qua 04 nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán thu- chi ngân sách xã Bình Thành năm 2022; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu-chi ngân sách xã Bình Thành năm 2023; Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023;  Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và hai ban Hội đồng nhân dân xã Bình Thành năm 2024.

Kỳ họp lần thứ 09 Hội đồng nhân dân xã Bình Thành, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp./.

Tác giả: 

Lê Văn Chất