Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 06:11

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hội Cựu Chiến binh huyện Mỏ Cày Nam công tác nhận vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Là một trong bốn tổ chức Chính trị - Xã hội (CT-XH) nhận ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

Thực hiện Chương trình công tác Hội năm 2023; Văn bản ký kết liên tịch, phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (NHCSXH) và hội Cựu chiến binh huyện (CCB). Ngay từ đầu năm Hội CCB huyện Mỏ Cày Nam đã tập trung tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ hội viên CCB; đặc biệt quan tâm đến người nghèo và các đối tượng chính sách; Tập trung vào các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/NĐ-CP của Chính phủ.

Hội CCB huyện Mỏ Cày Nam hiện có 3.393 hội viên. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên CCB và Nhân dân trong huyện phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; trong thời gian qua Hội CCB huyện Mỏ Cày Nam đã phối hợp với NHCSXH huyện triển khai vốn vay cho hội viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh, các gia đình chính sách khác. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội CCB và NHCSXH huyện trong thời gian qua; nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Mô hình nuôi heo rừng xã An Định

Mô hình xe chỉ sơ dừa ấp An Hòa, Xã An Thạnh

Mô hình trồng bưởi da xanh ấp Thành Long xã Thành Thới A

Mô hình nuôi dê xã Định Thủy

Mô hình nuôi bò xã  Bình Khánh

Mô hình mua bán dừa khô xã Minh Đức

Mô hình Điêu khắc xã Minh Đức

Mô hình nuôi lươn xã An Định

Để thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, Ban Thường vụ Hội CCB xã luôn bám sát các nội dung ủy thác, Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, các văn bản chỉ đạo của NHCSXH các cấp; chỉ đạo các cấp hội cơ sở, các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trực thuộc Hội quản lý thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác, đúng chủ trương Đảng, chính sách của Nhà nước, của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Hội cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hội viên trên địa bàn bằng nhiều hình thức như lồng ghép với các hội nghị và các buổi sinh hoạt của các Chi hội ở cơ sở.

 Qua kiểm tra các tổ vay vốn đã thực hiện nhận uỷ thác với NHCSXH huyện; Có 37 tổ TK&VV do Hội chiến binh quản lý; thực hiện uỷ thác cho vay với 07 chương trình tín dụng, với tổng dư nợ đạt: 40 tỷ 100 triệu đồng, cho 1.202 hộ vay (riêng hộ CCB vay 918 hộ). Thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác, làm tốt viêc bình xét đối tượng vay vốn, quản lý và hướng dẫn người vay sử dụng vốn có hiệu quả; Tăng cường kiểm tra, giám sát , đôn đốc trả nợ, trả lãi cho Ngân hàng đầy đủ, đúng hạn. Tham dự đầy đủ các buổi tập huấn nghiệp vụ, các phiên giao dịch của NHCSXH huyện, vận động các thành viên thực hành tiết kiệm; giúp đỡ nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống và trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn. Nhờ nguồn vốn vay từ NHCSXH huyện mà đời sống của Nhân dân nói chung và hội viên CCB nói riêng ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Từ nguồn vốn vay của NHCSXH huyện đã tạo điều kiện và động lực khích lệ hội viên mạnh dạn đầu tư, tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực làm cho số hộ khá, giàu của xã tăng lên, số hộ nghèo giảm đáng kể. Thông qua hoạt động của tổ TK&VV đã quy tụ, tập hợp hội viên tham gia vào tổ chức Hội ngày càng cao, góp phần vào việc xây dựng cơ sở hội ngày càng vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin, tình đoàn kết, tích cực hỗ trợ nhau trong cuộc sống vươn lên làm giàu, hội viên thêm gắn bó với tổ chức Hội. 

Trong thời gian đến Hội CCB huyện tiếp tục phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện rà soát, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hạn chế trong công tác nhận ủy thác. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả thiết thực./.

Tác giả: 

Thanh Tâm