Thứ năm, 30 Tháng 11, 2023 - 04:11

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hiệp thương lần 2 thỏa thuận sơ bộ danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 16/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận sơ bộ danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Châu Văn Bảy, Chủ tịch và các vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam chủ trì hội nghị.

ID2021316222455803_173202175427_2021316222552678_XL.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị

Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, việc tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đều đã thể hiện tốt tính dân chủ, đúng nội dung, thủ tục và trình tự quy định. Sau hiệp thương lần thứ 2, Mỏ Cày Nam có 68 người được giới thiệu ứng cử. Tất cả 68 nhân sự được giới thiệu hoàn toàn đúng quy định, đảm bảo yêu cầu về cơ cấu, thành phần, số lượng.

Về cơ cấu, khối Đảng có 22 đại biểu (tỷ lệ 32,35%); khối tư pháp và lực lượng vũ trang có 5 đại biểu (tỷ lệ 7,35%); khối quản lý nhà nước có 14 đại biểu (tỷ lệ 20,59%); khối Mặt trận Tổ quốc - đoàn thể có 15 đại biểu (tỷ lệ 22,06%); khối tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp có 12 đại biểu (tỷ lệ 17,65%). Có 28 đại biểu nữ (tỷ lệ 41,18%); 25 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi (tỷ lệ 36,76%); 7 đại biểu ngoài Đảng (tỷ lệ 10,29%) và 17 đại biểu tái cử (tỷ lệ 45,94%).

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ thông qua dự thảo kế hoạch lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử (dự kiến từ ngày 21/3 đến 13/4/2021). Đến hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách chính thức những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 để cử tri huyện nhà bỏ phiếu lựa chọn người đại diện cho mình vào ngày Chủ nhật 23/5/2021.

Tác giả: 

Ngọc Vũ