Thứ năm, 25 Tháng 4, 2024 - 13:46

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

HĐND tỉnh giám sát tại huyện Bình Đại và Ba Tri về phát triển đô thị và du lịch biển

Ngày 21-02-2023, đoàn giám sát HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại huyện Bình Đại và Ba Tri về tình hình phát triển đô thị và du lịch biển theo Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 29-01-2021 của Tỉnh ủy về phát triển Bến Tre về hướng Đông, giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Khê làm trưởng đoàn.

Thực hiện Nghị quyết số 04, huyện đã tập trung triển khai quán triệt thực hiện, xác định phát triển đô thị và du lịch biển là một trong các nhiệm vụ trọng tâm. Kết quả bước đầu, huyện thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm, đề xuất chủ trương đầu tư các khu đô thị mới, khu thương mại trên địa bàn huyện như: Chỉnh trang khu dân cư và chợ trung tâm huyện, dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới Bình An, khu đô thị mới phía đông đô thị Bà Nhựt thị trấn Bình Đại, khu đô thị mới Đông Bình Đại, thị trấn Bình Đại, khu đô thị mới thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, khu đô thị mới Bình Đại.

Đồng thời, thực hiện hoàn thành đề án phát triển du lịch huyện Bình Đại giai đoạn 2020- 2030, định hướng 2045; phát triển các khu du lịch, các điểm du lịch, các homestay trên địa bàn huyện như: quy hoạch khu du dịch sinh thái biển Thừa Đức, quy hoạch khu nông nghiệp và du lịch cồn Phú Long, Homestay Người Giữ Rừng, Homestay vườn dừa dứa Cống đập Ba Lai tại xã Thạnh Trị; cho chủ trương lập dự án đầu tư khu vực sân vận động và vùng phụ cận tại xã Thừa Đức trở thành khu phức hợp du lịch ẩm thực, vui chơi giải trí, nghĩ dưỡng, kết hợp mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái biển.

Tại huyện Bình Đại, đoàn đã khảo sát thực tế tình tình triển khai các dự án: Dự án khu du lịch sinh thái biển Thừa Đức; việc xây dựng đô thị loại V xã Thới Thuận.

fd6551d15f0e8550dc1f

Đoàn khảo sát tại Thừa Đức, Bình Đại

Cùng ngày, đoàn đã đến làm việc tại Ba Tri. Qua 2 năm triển khai Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, Huyện đã triển khai các giải pháp thực hiện đồng bộ, đầu tư hạ tầng đô thị ngày càng hoàn thiện như nâng chất đô thị loại IV thị trấn Ba Tri, đô thị loại V trung tâm các xã An Thủy, An Ngãi Trung, Mỹ Chánh, Tân Xuân, cũng như thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm, đề xuất chủ trương đầu tư các khu đô thị, khu dân cư như: Khu đô thị mới Ba Tri, Khu đô thị mới Vĩnh An, Khu đô thị mới khu phố 1, Khu đô thị mới An Thủy 2, Khu dân cư An Đức, Khu dân cư An Thủy 3. Song song đó, huyện tập trung phát triển du lịch trên địa bàn, các điểm du lịch trọng tâm như: Khu du lịch sinh thái Vàm Hồ, điểm du lịch cồn Ngoài xã Bảo Thuận, con Hố xã An Thủy, cồn Đất xã An Hiệp,...

Từ khi Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy được cụ thể hóa đến nay, đã mở ra đinh hướng phát triển mới cho huyện Ba Tri, phát triển đô thị và du lịch tạo nên động lực quan trọng cho huyện phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030.

Tại Ba Tri, đoàn cũng đã khảo sát tuyến đường dẫn đến điểm du lịch sinh thái - nông trại Vàm Hồ (xã Tân Mỹ), điểm du lịch Cồn Ngoài (xã Bảo Thuận), việc khắc phục các tiêu chuẩn đạt thấp hoặc chưa đạt của đô thị loại V xã Tân Xuân sau khi có Quyết định công nhận đô thị.

c391287eafa275fc2cb3

Đoàn khảo sát tại Cồn Ngoài xã Bảo Thuận, Ba Tri

Qua các buổi giám sát tại 2 huyện, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Khê nhận định khả năng phát triển toàn diện và bứt phá của hai huyện Bình Đại và Ba Tri là rất lớn. Do đó, huyện quan tâm khai thác phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. Trong đó nhấn mạnh về công tác quy hoạch và môi trường; đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư; có giải pháp tích cực trong huy động các nguồn vốn phát triển đô thị, đặc biệt là vốn đầu tư công. Về du lịch, huyện cũng có nhiều mô hình phát triển du lịch, hướng tới tăng cường quan tâm công tác quản lý du lịch; đa dạng hóa loại hình, nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ và tạo sự khác biệt; từng bước xã hội hóa trong đầu tư phát triển du lịch địa phương.

Tác giả: 

Công Vĩnh