Thứ hai, 22 Tháng 4, 2024 - 19:34

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Giồng Trôm: Tọa đàm bàn giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững gắn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Nhằm tạo điều kiện để cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, các ngành và cán bộ phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội nắm vững các kiến thức về công tác giảm nghèo gắn với tình hình thực tiễn ở cơ sở; công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời, nắm vững các chính sách giảm nghèo và hướng dẫn thực thi các chính sách, dự án đối với người nghèo; nâng cao kỹ năng công tác giám sát và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các giải pháp về công tác giảm nghèo bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm phối hợp Phòng LĐTB&XH huyện tổ chức tọa đàm bàn giải pháp vận động Nhân dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Quang cảnh tọa đàm

Tham gia các buổi Tọa đàm, đại biểu được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai về chính sách không dùng tiền mặt, Ngân hàng Chính sách và Xã hội triển khai các chính sách tín dụng dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo,… Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1, dự án 3 (phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp). Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai một số chính sách dành cho hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo và hướng dẫn thực hiện các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

Qua các buổi Tọa đàm: có 35 đại biểu tham luận, thảo luận và kiến nghị các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tập trung vào một số vấn đề sau: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đến tổ nhân dân tự quản; phân luồng, hướng nghiệp cho các em học sinh trung học phổ thông; nắm chắc nhu cầu của từng nhân khẩu hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ cụ thể từng hộ, góp phần thoát nghèo bền vững. Đại biểu được nghe và nắm đầy đủ các thông tin về chủ trương, chính sách của Nhà nước dành cho người nghèo, người cận nghèo, người thoát nghèo và các chính sách tín dụng đang thực hiện trên địa bàn huyện, các giải pháp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ông Nguyễn Hữu Cách - PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Hữu Cách - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ghi nhận các ý kiến tham luận, thảo luận, các phát biểu của đại biểu dự tọa đàm. Với mong muốn trong thời gian tới thực hiện tốt hơn các giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, đề nghị các ngân hàng xem xét nguồn vốn hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, người cận nghèo, người thoát nghèo có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm mới, phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững. MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp với các hội, đoàn thể trong kiểm tra, giám sát, theo dõi, hỗ trợ, nắm bắt nhu cầu của từng nhân khẩu trong hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của hộ; thường xuyên gặp gỡ nắm bắt thông tin, phản ánh kịp thời các trường hợp rủi ro trong quá trình thực hiện với các hộ sử dụng vốn không đúng mục đích để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Tác giả: 

Sa Sa- Ủy ban MTTQ huyện Giông Trôm