Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 05:01

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Giồng Trôm tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Ngày 16/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giồng Trôm tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Trúc Hạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; ông Lê Văn Nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; ông Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Description: hiep thuong lan 3

Ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch UBMTTQVN huyện báo cáo dự kiến danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Trên sơ sở kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với 69/69 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 tại nơi người ứng cử cư trú đảm bảo đúng thời gian và qui định của Luật bầu cử. Tại các buổi hội nghị, đa số ý kiến của cử tri bày tỏ sự đồng tình và thống nhất biểu quyết 69/69 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu đều đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tiếp nhận 13 đơn xin rút tên khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, với lý do sức khỏe, điều kiện công tác chuyên môn và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Như vậy, số lượng người được đưa ra thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba là 56 người.

Tại hội nghị này, đại biểu được nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện báo cáo lại kết quả việc tổ chức lấy ý kiến cư tri nơi cư trú đối với những người ứng cử và báo cáo dự kiến lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ qui định của Luật bầu cử về đảm bảo số dư (tại khoản 3, Điều 58), huyện Giồng Trôm có 14 đơn vị bầu cử, bầu lấy 35 đại biểu (gồm: 7 đơn vị bầu cử 03 ứng cử viên bầu lấy 02 đại biểu và 07 đơn vị bầu cử có 05 ứng cử viên bầu lấy 03 đại biểu), do đó số dư phải có là 21 người. Dựa trên cơ sở qui định của Luật bầu cử và nội dung các báo cáo của Mặt trận, đại biểu tham dự hội nghị đã biểu quyết thống nhất lập danh sách 56 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, đại biểu nữ là 25 người, chiếm tỷ lệ 44,64%, đại biểu trẻ là 18 người, chiếm tỷ lệ 32,14%, đại biểu là người ngoài Đảng là 07 người, chiếm tỷ lệ 12,5%, đại biểu tái cử là 17/35, chiếm tỷ lệ 48,57%.

Description: hiep thuong lan 3

Đại biểu biểu quyết nhất trí lập danh sách 56 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử Hội đồng nhân dân huyện theo quy định của Pháp luật.

Tác giả: 

Nguyễn Thị Ngọc Lan - UBMTTQ huyện Giồng Trôm