Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 22:06

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Giám sát thực hiện Đề án đa dạng phát triển sinh kế, thoát nghèo bền vững tại Châu Thành

Ngày 12-9-2019, tại hội trường UBND xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Ban Thường vụ Hội Nông dân (HND) tỉnh có buổi giám sát UBND xã Phú Túc, huyện Châu Thành về việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án của UBND tỉnh về phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chủ tịch HND tỉnh Lao Văn Trường làm trưởng đoàn giám sát. Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành Trần Văn Hoàng đến dự.

Theo báo cáo của UBND xã Phú Túc, thực hiện Đề án của UBND tỉnh về phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, xã Phú Túc có 66 hộ đăng ký tham gia; qua 02 năm thực hiện, bằng các hoạt động hỗ trợ sinh kế, tập huấn chuyển giao KHKT, hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, giới thiệu việc làm, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản …có 29 hộ đã thoát nghèo bền vững, có 09 hộ chuyển lọai từ nghèo sang cận nghèo. Hiện tại còn 37 hộ đang được các đoàn thể tại địa phương tiếp tục hỗ trợ các hoạt động cải thiện sinh kế, phát triển sản xuất...theo nội dung của Đế an.

 Năm 2019, được sự hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh, có 12 hộ nghèo được vay vốn, với số tiền 120 triệu đồng và vốn đối ứng từ hộ tham gia 60 triệu đồng để nuôi dê sinh sản. Đến nay, mô hình chăn nuôi dê đang phát triển tốt. Ngoài ra, các hộ nghèo, cận nghèo tham gia Đề án còn được giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua các tổ tiết kiệm vay vốn để phát triển sản xuất, tổng số vốn vay hơn 920 triệu đồng. Công tác tư vấn xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm được quan tâm phối hợp thực hiện. Đã tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động cho 287 lượt hộ nghèo, cận nghèo của xã. Kết quả, có 5 lao động của 5hộ đã đi xuất khẩu lao động, trong đó có 4 hộ được vay 100 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Với những kết quả đạt được, có thể tin rằng các hộ tham gia Đề án sẽ thoát được nghèo khi kết thúc Đề án.  

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Chủ tịch HND tỉnh Lao Văn Trường đánh giá cao kết quả thực hiện Đề án sinh kế, thoát nghèo và công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng của xã. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, xã cần tiếp tục tập trung quán triệt sâu sắc tinh thần Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Chỉ thị số 22-CT/TU  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tiếp cận đầy đủ thông tin về đề án và chỉ thị. Tổ chức đối thoại hộ nghèo tìm ra giải pháp giúp người dân tự giác vươn lên thoát nghèo.

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các ngành tỉnh và huyện tiếp tục quan tâm theo dõi, hỗ trợ xã thực hiện đề án và chỉ thị, phấn đấu đến cuối năm 2020, xã thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tác giả: 

Minh Khuê