Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 04:53

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo thăm và làm việc với Hội Người mù tỉnh Bến Tre

Nhân dịp chuẩn bị khởi động năm “Tăng tốc” 2018 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng ngày 18/01/2018, đồng chí Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm và làm việc với Hội Người mù tỉnh Bến Tre. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách của Hội Người mù tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của các đồng chí trong Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách của Hội Người mù tỉnh và ý kiến nhận xét, đánh giá của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà lãnh đạo Hội Người mù các cấp đã thực hiện được trong thời gian qua trên các lĩnh vực tổ chức, tập hợp, quy tụ người mù để đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện để người mù khắc phục tự ti, mặc cảm, chủ động vươn lên hòa nhập cộng đồng, cùng với các thành phần khác đóng góp rất tích cực vào việc giảm nghèo, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Hội đã thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 12/4/1989 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam và Kết luận số 73-KL/TW, ngày 16/6/2010 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 51: “Hội luôn là chỏ dựa, là môi trường để hội viên phấn đấu, vươn lên, ổn định cuộc sống, thực sự là mái nhà chung, là nơi thu hút, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của người mù”.

Để tiếp tục chăm lo, tạo điều kiện tốt hơn cho người mù và Hội Người mù tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì cùng Mặt trận Tổ quốc, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất giúp Hội Người mù tỉnh xây dựng tổ chức và hoạt động hiệu quả; tham mưu Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 12/4/1989 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam và Kết luận số 73-KL/TW, ngày 16/6/2010 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 51. Tạo điều kiện để hội viên Hội Người mù tham gia vào các chương trình, đề án, các hoạt động trong cộng đồng; tạo điều kiện giúp đỡ cho người mù nghèo hết nghèo, người mù trong độ tuổi phải được học nghề, hỗ trợ xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo có người mù.

Hiện nay, nhiều chế độ, chính sách, cơ chế hỗ trợ dành cho người mù và Hội Người mù đã trở nên bất cập, đồng chí Bí thư đề nghị các ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất cụ thể, phù hợp để tỉnh hoặc Trung ương sửa đổi, bổ sung kịp thời.                       

Tác giả: 

Đặng Thị Phượng