Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 18:42

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Đoàn khảo sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre

Ngày 17-7-2023, đoàn khảo sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn có chuyến làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre về phục vụ xây dựng báo cáo trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X và nghiên cứu, sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh, lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố dự và làm việc với đoàn.

Với tinh thần Nghị quyết (NQ) Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cụ thể hóa hướng dẫn chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (Hướng dẫn số 14/HD-MTTQ-BTT ngày 17/01/2020) triển khai trong hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên. Các nội dung đề ra thực hiện đảm bảo đạt chỉ tiêu và thời gian quy định. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện 11 công trình, dự án lớn theo nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhất là công trình cầu Rạch Miễu 2 và các dự án, công trình khác phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia phong trào thi đua “Đồng khởi mới” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động.

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu định hướng tại buổi khảo sát

Công tác tuyên truyền linh hoạt thông qua ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội tạo hiệu ứng rất tốt. Qua tuyên truyền thực hiện tốt việc kịp thời nắm và phản ánh dư luận xã hội đã góp phần tạo đồng thuận xã hội, niềm tin của người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

Đại biểu đoàn khảo sát nêu ý kiến

Về đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần cụ thể hóa rõ hơn vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam là “bộ phận của hệ thống chính trị”, “là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân”. Hướng dẫn rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên (Điều 12) và hướng dẫn chế độ mức phụ cấp đối với đội ngũ này. Ban Thường trực họp thường kỳ mỗi tháng 1 lần (Điều 21), hiện nay quy định họp 2 lần và họp chuyên đề hoặc bất thường khi cần thiết. Nhiệm kỳ Ban Công tác Mặt trận là 5 năm cho phù hợp với nhiệm kỳ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp (Điều 27).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung phát biểu tại buổi khảo sát

Tại buổi khảo sát thành viên đoàn tìm hiểu thêm về: Giải pháp duy trì công tác giám sát, phản biện xã hội; việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác nắm tình hình dư luận xã hội hàng tháng… Đoàn khảo sát cũng đặt ra một số vấn đề được quy định trong Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX như: Tính ổn định của cán bộ Mặt trận; công tác phối hợp; quyền, trách nhiệm của thành viên Ủy ban MTTQ được tham gia vào các hội đồng tư vấn; hiệp thương phối hợp thống nhất hành động giữa MTTQ và các tổ chức thành viên … hiện nay có còn phù hợp, địa phương có gặp khó khăn, có cần sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho rằng: MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện NQ Đại hội đại biểu MTTQ khóa IX trong điều kiện vô cùng khó khăn, thách thức, trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 hoành hành khốc liệt, vừa khắc phục khó khăn phát triển kinh tế, vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh. Nhưng với vai trò của mình, MTTQ Việt Nam các cấp đã cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, nguyện vọng của người dân tỉnh nhà trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực.

Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện, kịp thời định hướng cho hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ qua. Mong rằng thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cá nhân Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp tục có sự quan tâm ủng hộ cho hoạt động của Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh nhất là việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Giải pháp trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung thực hiện những phần việc còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024, đặc biệt là tuyên truyền vận động, đoàn kết tập hợp nhân dân thực hiện các công trình, dự án tỉnh đang triển khai cũng như các nhiệm vụ chính trị khác. MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp. Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, Công văn số 3814/CV-TU ngày 13/7/2023 về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt nam các cấp và đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó nhấn mạnh công tác nhân sự, văn kiện. Cấp uỷ, chính quyền sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức đại hội thành công. Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm chính đối với đại hội của Mặt trận, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị thật tốt các điều kiện, các nội dung liên quan đến đại hội. Đối với kiến nghị từ các đại biểu dự buổi khảo sát, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, nhân sự cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện nên có thêm 01 phó chủ tịch là cần thiết.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu kết luận tại buổi khảo sát

Phát biểu kết luận tại buổi khảo sát, thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh trong gần một nhiệm kỳ qua. Phó Chủ tịch đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu, ghi nhận ý kiến đóng góp của đại biểu tại buổi khảo sát để bổ sung vào báo cáo chính trị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029. Phó Chủ tịch cũng tin tưởng Đại hội Mặt trận các cấp của tỉnh sẽ nhận được sự quan tâm sâu sắc, cụ thể của cấp ủy các cấp, nhất là vai trò lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh lưu ý “MTTQ Việt Nam tỉnh khi xây dựng văn kiện đại hội nhiệm kỳ tới cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các quy định của pháp luật về vai trò, vị trí, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới nhằm đảm bảo phát huy được vai trò, trách nhiệm của Mặt trận theo quy định của Đảng”.

Tác giả: 

Phạm Tuyết