Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 20:24

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Để làm tốt công tác cần nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Nhung chủ trì khảo sát việc triển khai các nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm đối với Ban Công tác Mặt trận ấp Phú Tự, xã Phú Hưng; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Phú Hưng, Mỹ Thạnh An, phường Phú Khương và thành phố Bến Tre; tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm, huyện Ba Tri.

Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung phát biểu kết luận buổi làm việc

Được sự quan tâm hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy từ thành phố đến xã, phường, sự phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp giúp cho Mặt trận thành phố và cơ sở triển khai thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết cấp ủy năm 2022. Từng thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát huy tốt trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy cùng cấp, tranh thủ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy.

Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Bến Tre Nguyễn Khắc Hải phát biểu tại cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc đại biểu đã đặt nhiều vấn đề nhằm trao đổi để giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay để kịp thời phổ biến nhân rộng, đồng thời hướng dẫn khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thời gian tới. Đặc biệt việc phản ánh tâm tư nguyện vọng, những vấn đề người dân quan tâm nhất hiện nay để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết. Đánh giá mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội từng cấp…

Đại biểu dự họp phát biểu ý kiến

Phát biểu kết luận Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Nhung ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn khảo sát của Ban Công tác Mặt trận ấp Phú Tự; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã được chọn khảo sát và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bến Tre.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lưu ý trong thời gian tới để làm tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận thì trước hết cán bộ Mặt trận phải nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận. Mặt trận phải làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân, đeo bám những vấn đề phát sinh liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân; kiên trì theo dõi những vấn đề bức xúc của người dân; tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận của người dân trong thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và địa phương. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; xã, phường và Ban Công tác Mặt trận chọn nội dung trọng tâm để đột phá; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; MTTQ Việt Nam các xã, phường trong năm phải có ít nhất một nội dung phản biện xã hội. Tham gia tốt các chương trình, cuộc vận động có chiều sâu, xác định vai của Mặt trận ở từng cuộc, trước hết hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tham gia tốt các hoạt động Ngày hội “Văn hóa xứ dừa” nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.

Tác giả: 

Thanh Tùng