Thứ bảy, 23 Tháng 9, 2023 - 08:17

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ