Thứ tư, 28 Tháng 9, 2022 - 08:04

Quan điểm chỉ đạo trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19 hiện nay: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19"

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt