Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 21:54

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với Thường trực Huyện ủy Châu Thành về đại hội MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029

Chiều ngày 22/11/2023, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung cùng đoàn công tác vừa có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Châu Thành về Đại hội MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự buổi làm việc có Bí thư Huyện ủy Châu Thành Phan Song Toàn, các đồng chí trong thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, đại diện lãnh đạo các ban đảng của huyện, các ngành có liên quan và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Đại biểu dự buổi làm việc

Đồng chí Phan Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo công tác chuẩn bị đại hội. Đến nay các công việc chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản đảm bảo theo hướng dẫn của Đảng đoàn và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy huyện, sự phối hợp với UBND huyện và các ngành có liên quan. Công tác tuyên truyền đại hội đã phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyên truyền trên bản tin của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, trên sóng truyền thanh huyện. Thực hiện các công trình chào mừng đại hội, đã khánh thành và đưa vào sử dụng công trình cầu liên tổ 2-3-6 khu phố Tiên Đông Vàm, xã Tiên Thủy, kinh phí 200 triệu đồng. Huyện chọn MTTQ Việt Nam xã Quới Sơn làm điểm tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Về công tác nhân sự và văn kiện đang gấp rút hoàn thành để tham mưu cấp ủy cho chủ trương về nhân sự và triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân về văn kiện đại hội. Đối với các xã có biến động nhân sự, cấp ủy chỉ đạo phải tập trung củng cố ổn định trước đại hội. Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban đảng huyện, Phòng Nội vụ, Phòng tài chính-Kế hoạch cũng thông tin về công tác công tác tuyên truyền, nhân sự, nhất là nhân sự chủ chốt cấp huyện, kinh phí đại hội cấp huyện và xã cần phải xã hội hóa thêm,... Đồng thời thông tin thêm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện từ nay đến đại hội, khi một số xã nhân sự chủ chốt  của MTTQ Việt Nam khuyết hoặc không đủ điều kiện tái cử nên phải có sự sắp xếp cho phù hợp, giải quyết chính sách,...

Bí thư Đảng đoàn Nguyễn Thị Hồng Nhung phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao sự quan tâm kịp thời của Ban Thường vụ Huyện ủy. Để đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 cấp huyện và xã thành công, Bí thư Đảng đoàn Nguyễn Thị Hồng Nhung đề nghị: Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quan tâm, lãnh chỉ đạo, bám sát Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư và Công văn số 3814-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo đại hội. Về công tác nhân sự, phân công Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và quan tâm nhân sự trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Quan tâm tạo điều kiện về kinh phí cho đại hội cấp huyện và xã; MTTQ Việt Nam huyện cần phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND, các ban đảng huyện, các tổ chức thành viên trong suốt quá trình chuẩn bị đại hội; kịp thời báo cáo cấp ủy khi có khó khăn; khẩn trương làm việc với các xã về đại hội. Văn kiện nhiệm kỳ tới phải xác định được những khâu đột phá, các chỉ tiêu đề ra phải phù hợp, vừa sức, đồng thời công bố văn kiện rộng rãi tạo diễn đàn để người dân có thể đóng góp ý kiến vào văn kiện. Quan tâm công tác tuyên truyền về chiều nổi và chiều sâu, tạo dấu ấn tốt đẹp trong Nhân dân về đại hội của MTTQ Việt Nam.

Đối với các trường hợp do hụt chuẩn không tái cử nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã quan tâm tham mưu giải quyết chính sách, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các trường hợp này.

Về thời gian đại hội, cần đảm bảo thời gian theo quy định, quan tâm nhiều hơn, hỗ trợ tối đa đối với xã điểm Quới Sơn. Sau đại hội xã điểm cần rút kinh nghiệm cho các xã còn lại đảm bảo đại hội xong trong tháng 3/2024.

Tác giả: 

Kim Ngân