Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 21:48

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với Huyện ủy Mỏ Cày Nam về đại hội MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 08/11/2023, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Huyện ủy Mỏ Cày Nam về Đại hội MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự buổi làm việc có Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Hà Quốc Cường, các đồng chí trong thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, đại diện lãnh đạo các ban đảng của huyện, các ngành có liên quan và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Đại biểu dự buổi làm việc

Đồng chí Châu Văn Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo công tác chuẩn bị đại hội. Đến nay các công việc  chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản đảm bảo theo hướng dẫn của Đảng đoàn và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy huyện, sự phối hợp với UBND huyện và các ngành có liên quan. Nhìn chung các công việc cơ bản thuận lợi, công tác tuyên truyền đại hội đã được quan tâm như phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, mở chuyên mục trên sóng truyền thanh huyện, thực hiện các công trình chào mừng đại hội,... Về công tác nhân sự và văn kiện đang gấp rút hoàn thành để tham mưu cấp ủy cho chủ trương về nhân sự và triển khai lấy ý kiến về văn kiện đại hội. Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban đảng huyện, Phòng Nội vụ, Phòng tài chính-Kế hoạch cũng thông tin về công tác nhân sự, nhất là nhân sự chủ chốt cấp huyện, kinh phí đại hội cấp huyện và xã cần phải xã hội hóa thêm,... Đồng thời thông tin thêm những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện từ nay đến đại hội, nhất là khi đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đều nghỉ hưu trước và ngay sau đại hội; một số đồng chí cán bộ chủ chốt MTTQ Việt Nam cấp xã không đủ điều kiện tái cử nên phải giải quyết chính sách,...

Bí thư Đảng đoàn Nguyễn Thị Hồng Nhung phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của huyện, sự quan tâm kịp thời của Ban Thường vụ Huyện ủy. Để đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 cấp huyện và xã thành công, Bí thư Đảng đoàn đề nghị; Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quan tâm, lãnh chỉ đạo, bám sát Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư và Công văn số 3814-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo đại hội. Về công tác nhân sự, phân công Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và quan tâm nhân sự trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND, các ban đảng huyện, các tổ chức thành viên trong suốt quá trình chuẩn bị đại hội; kịp thời báo cáo cấp ủy khi có khó khăn. Văn kiện nhiệm kỳ tới phải xác định được những khâu đột phá, các chỉ tiêu đề ra phải phù hợp, vừa sức, không quá cao để có thể thực hiện được, đồng thời công bố văn kiện rộng rãi tạo diễn đàn để người dân có thể đóng góp ý kiến vào văn kiện. Quan tâm công tác tuyên truyền về chiều nổi và chiều sâu, tạo dấu ấn tốt đẹp trong Nhân dân về đại hội của MTTQ Việt Nam.

Đối với các trường hợp do hụt chuẩn không tái cử nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã quan tâm tham mưu giải quyết chính sách, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các trường hợp này.

Về thời gian đại hội, đối với xã điểm An Định cần sắp xếp đại hội trước 15/01/2024, các xã còn lại đảm bảo tiến độ đại hội theo hướng dẫn của tỉnh.

Mỏ Cày Nam là huyện thứ 5 Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc về công tác Đại hội.

Tác giả: 

H.Thu