Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 04:09

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với Huyện ủy Mỏ Cày Bắc về đại hội

Ngày 18/9/2023, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Huyện ủy Mỏ Cày Bắc và Đảng ủy xã Thành An về đại hội MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029 (MTTQ Việt Nam xã Thành An và MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc được chọn là xã điểm và huyện điểm của tỉnh để tổ chức đại hội). Tham dự có Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Phạm Thị Thanh Thảo, các đồng chí trong thường trực Huyện ủy, UBND, MTTQ, các ban Đảng của huyện, lãnh đạo xã Thành An.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Công văn số 3814-CV/TU ngày 13/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “V/v lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029” các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng các văn bản hướng dẫn đại hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Qua đó thống nhất chọn MTTQ Việt Nam xã Thành An và MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc làm điểm đại hội cấp xã và huyện của tỉnh để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thành An và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc báo cáo công tác chuẩn bị cho đại hội, đến nay cơ bản đảm bảo các yêu cầu và hướng dẫn của lãnh đạo các cấp và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre. Cụ thể như tham mưu cấp ủy có văn bản chỉ đạo đại hội, phát động thi đua, công tác tuyên truyền, công tác nhân sự, … Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các nội dung quan trọng như văn kiện, nhân sự, các địa phương còn gặp khó khăn: quy định số lượng ủy viên ủy ban nhiệm kỳ mới tái cử không vượt quá 60% so với nhiệm kỳ cũ, qua đó đề nghị tăng số lượng ủy viên ủy ban tái cử để giảm áp lực khi chọn nhân sự; hướng dẫn viết văn kiện, hướng dẫn liên tịch về nhân sự ủy ban cấp xã cần triển khai sớm để địa phương thực hiện; cấp huyện đề nghị tăng thêm 01 phó chủ tịch, hướng dẫn cụ thể hơn về nhân sự ủy viên thường trực cấp xã và huyện, hướng dẫn về kinh phí đại hội các cấp,…v.v…

Các đồng chí đại diện thường trực Huyện ủy, UBND, các ban Đảng của huyện, xã cũng phản ánh về những thuận lợi, khó khăn trong lãnh chỉ đạo công tác tổ chức đại hội, nhưng cấp ủy và các ngành có liên quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận để đại hội được tổ chức thành công.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung ghi nhận sự tích cực, chủ động của 2 đơn vị được chọn làm đại hội điểm của tỉnh, sự quan tâm của cấp ủy trong việc lãnh chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội của xã Thành An và huyện Mỏ Cày Bắc trong thời gian qua; qua đó đề nghị các địa phương nghiên cứu kỹ các văn bản của Trung ương, của tỉnh về chỉ đạo đại hội, nhất là Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư, Công văn số 3814-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung công tác tuyên truyền sâu rộng gắn với các sự kiện chính trị ở địa phương; về công tác nhân sự xem xét trên bình diện chung, lưu ý những thành viên có khả năng đóng góp cho công tác Mặt trận và thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương; hội nghị Ban công tác Mặt trận thực hiện theo hướng dẫn, đảm bảo thời gian; văn kiện phải đảm bảo chất lượng, thể hiện được kết quả nổi bật của nhiệm kỳ qua, những trọng tâm đột phá cho 5 năm tới; tranh thủ sự phối hợp với các ngành có liên quan hỗ trợ đại hội, đề xuất tỉnh hỗ trợ nội dung gì, bám sát sự lãnh đạo và định hướng của cấp ủy trong thực hiện các công việc của đại hội; tranh thủ mọi nguồn lực trên tinh thần sử dụng tiết kiệm kinh phí; trong đại hội phải có trưng bày các sản phẩm của địa phương, OCCOP, quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ luôn đồng hành với cấp ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thành An và huyện Mỏ Cày Bắc để đại hội được diễn ra thuận lợi nhất.

Về tiến độ đại hội, xã Thành An dự kiến tổ chức đại hội đầu tháng 01/2024; huyện Mỏ Cày Bắc dự kiến tổ chức đại hội giữa tháng 4/2024, hoàn thành đại hội cấp xã trong tháng 3/2024.

Tác giả: 

H.Thu