Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 22:48

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm việc với Thường trực Huyện ủy Mỏ Cày Bắc về công tác Mặt trận năm 2022

Ngày 09 – 3 – 2022, tại huyện Mỏ Cày Bắc, đoàn công tác Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre làm trưởng đoàn, chủ trì làm việc với Thường trực Huyện ủy huyện Mỏ Cày Bắc về công tác Mặt trận năm 2022. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Trung, Bí thư Huyện ủy huyện Mỏ Cày Bắc và các ông bà Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện Mỏ Cày Bắc.

Đoàn công tác Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm việc với Thường trực Huyện ủy huyện Mỏ Cày Bắc về công tác Mặt trận năm 2022

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” trong hệ thống Mặt trận và Nghị quyết của Huyện ủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Thị Sol nêu rõ, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện triển khai rộng khắp đến cơ sở, phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các hình thức đa dạng và phong phú, đặc biệt khai thác các kênh thông tin tuyên truyền đại chúng. Thường trực Huyện ủy luôn quan tâm trong công tác lãnh, chỉ đạo kịp thời việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện theo từng nhiệm kỳ.

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động tập trung thực hiện theo 05 nội dung trọng tâm mà Đại hội đã đề ra; kết quả hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và được tỉnh đánh giá, công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu 03 năm liên tục giữa các huyện, thành phố.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đặc biệt nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Đối với công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận từ huyện đến cơ sở được quan tâm kịp thời về các chế độ, chính sách tiền lương và đảm bảo kinh phí hoạt động theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác Mặt trận như: Công tác cán bộ Mặt trận cấp huyện, thực hiện Quy định số 212-Qđi/TW ngày 30/12/2019 thì chức danh Chủ tịch Mặt trận kiêm nhiệm và 01 Phó Chủ tịch nên công việc điều hành, xử lý chưa kịp thời; công tác phản biện xã hội còn gặp khó khăn; các máy móc, thiết bị phục vụ công việc do hết thời hạn xử dụng nên thường xuyên hư hỏng. Một số cán bộ Mặt trận xã lớn tuổi nên việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Đồng thời, đề xuất Trung ương sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Quy định số 212-Qđi/TW theo hướng: Nếu chức danh Chủ tịch Mặt trận kiêm nhiệm thì bố trí 02 Phó Chủ tịch hoặc chức danh Chủ tịch Mặt trận không kiêm nhiệm thì bố trí 01 Phó Chủ tịch.

Tại buổi làm việc, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận để làm rõ hơn về hoạt động giám sát, phản biện xã hội; hoạt động của mô hình Bí thư chi bộ kiêm Mặt trận ấp; chế độ tiền lương, kinh phí hoạt động từ huyện đến cơ sở; công tác chuẩn bị tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội; về tổ chức bộ máy, biên chế, đội ngũ cán bộ Mặt trận huyện, cơ sở.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Đảng đoàn – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung đề nghị: Thường trực Huyện ủy phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc huyện, cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận, nhất là thực hiện quy chế của Mặt trận. Tiếp tục chỉ đạo phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ. Tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. Quan tâm chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác sắp xếp, bố trí cán bộ Mặt trận huyện, cơ sở. Thường trực Huyện ủy phối hợp thông tin chung để tháo gỡ các vấn đề khó khăn phát sinh ở cơ sở để cùng góp ý và xây dựng điển hình tốt tạo điểm nhấn của Mặt trận.

Bí thư Đảng đoàn – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cần lưu ý một số việc như: Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy về khối xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động, chuyên nghiệp, sáng tạo trong công tác mặt trận từ huyện đến cơ sở; quan tâm chất lượng thông tin, tuyên truyền, nắm bắt những điểm nóng, tiếp nhận đa chiều một mặt nắm, một mặt giải quyết vấn đề, phải đeo bám thực hiện. Đánh giá thường xuyên công tác phối hợp với các ngành, mô hình Bí thư chi bộ kiêm Mặt trận ấp để báo cáo với cấp ủy. 

Tác giả: 

Mỹ Hằng