Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 21:10

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới ở xã Long Mỹ

Ngay từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm đã xác định dân vận khéo là một trong những giải pháp quan trọng để khơi dậy sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng quê hương, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

Khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Long Mỹ có xuất phát điểm thấp và gặp không ít khó khăn, thử thách. Xác định “Dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong thực hiện xây dựng NTM, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã Long Mỹ đã chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động làm cho người dân hiểu ý nghĩa, mục đích của chương trình, cần sự chung tay, góp sức của Nhân dân.

Qua tuyên truyền làm cho Nhân dân hiểu được chính mình là chủ thể, cần phát huy nội lực để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Với một số hộ gia đình chưa nắm rõ lợi ích trong xây dựng NTM, Khối dân vận của xã đã cử cán bộ xã phối hợp với ấp đến tận hộ gia đình tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục để người dân hiểu và tham gia.

Ngày Chủ nhật nông thôn mới

Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả trong dân vận khéo mà thời gian qua, người dân trên địa bàn xã Long Mỹ đã hiến hơn đất vườn, 63 cây dừa và hoa màu trên đất, đã đóng góp hơn 520 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, các ấp trên địa bàn xã thực hiện ngày Chủ nhật Nông thôn mới 4 lần trong tháng, qua đó cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã phát quang lộ giao thông nông thôn, trồng cây cảnh, hoa kiểng, vận động người dân làm hàng rào, trồng hoa trước nhà; làm cho diện mạo nông thôn của xã ngày càng khởi sắc. Đã vận động bê tông mới, đổ đá dăm và sửa chữa 1.500m đường tổ, liên tổ với số tiền 613 triệu đồng. Xây mới và nâng cấp 76 cây cầu với tổng kinh phí 2,455 tỷ đồng, trong đó vận động mạnh thường quân 1,993 tỷ đồng, phần còn lại Nhân dân đóng góp.

 

Xây dựng cầu giao thông nông thôn

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân xã Long Mỹ đã phát động mạnh mẽ phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau và giảm nghèo bền vững đến 100% chi hội trên địa bàn. Hội Nông dân xã phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, các lớp tập huấn, lớp nghề về chăm sóc cây kiểng, chăn nuôi dê; xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế; vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư có trọng điểm, phù hợp với thực tế của hộ gia đình. Hội Nông dân xã còn làm tốt vai trò cầu nối giữa ngân hàng chính sách xã hội với hội viên, tạo điều kiện để bà con tiếp cận được nguồn vốn vay đầu tư phát triển, nhân rộng có hiệu quả các mô hình sản xuất, chăn nuôi. Với những hoạt động thiết thực, nhiều cán bộ, hội viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phát triển kinh tế, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn xã.

Hội Nông dân khai giảng lớp tập huấn trồng dừa

Thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn xã có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thức hoạt động; chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng cao, hướng mạnh hơn về các ấp, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai nhiều cuộc vận động như: “Nông dân chung sức xây dựng NTM", “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Cựu chiến binh tham gia xây dựng NTM”, “Tuổi trẻ Long Mỹ chung tay xây dựng NTM”… Qua đó, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hưởng ứng, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong sản xuất, nhiều mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế, được chọn làm mô hình điểm để nhân rộng ra trong nhân dân như: mô hình sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Long Mỹ; các tổ Hợp tác cây có múi, Tổ hợp tác chăn nuôi dê.

Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới

Hiện nay, xã Long Mỹ đã đạt cơ bản 15/19 tiêu chí nông thôn mới, còn lại 04 tiêu chí đang được Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân tiếp tục chung tay thực hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Long Mỹ tiếp tục chỉ đạo công tác dân vận phát huy có hiệu quả trong việc vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tập trung đổi mới công tác dân vận thông qua việc thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại lồng ghép với họp tổ NDTQ ở các ấp, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, huy động tối đa sự đóng góp của nhân dân tham gia xây dựng NTM. Bên cạnh đó sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy những kết quả đạt được từ mô hình dân vận khéo để phấn đấu đưa xã Long Mỹ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đúng lộ trình đề ra.

Với những cách làm hiệu quả, có thể khẳng định, dân vận khéo ở xã Long Mỹ đã khơi dậy tinh thần yêu quê hương, đất nước của nhân dân, góp phần phát huy lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó làm động lực để Đảng bộ và nhân dân xã Long Mỹ phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới trong thời gian tới./.

Tác giả: 

Minh Hải- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm