Thứ hai, 25 Tháng 9, 2023 - 11:08

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Đại hội đoàn viên Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 27/5/2023, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bến Tre đã tổ chức thành công Đại hội đoàn viên Công đoàn cơ sở lần VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Minh Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXHTW, Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn NHCSXH; đồng chí Trần Lam Thuỳ Dương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Chi nhánh; đồng chí Đặng Thị Như Phượng, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn Bến Tre tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ NHCSXH Nguyễn Minh Phương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tham dự Đại hội có 96/122 đại biểu chính thức được triệu tập, với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2023, từ đó, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của hoạt động.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bến Tre đã hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp, động viên cán bộ, đoàn viên và người lao động hăng hái thi đua lao động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của chi nhánh.

Công đoàn cơ sở đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2023 đề ra.

Với 14 chương trình tín dụng chính sách Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến
Tre đã và đang triển khai thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác trên địa bàn; đoàn viên Công đoàn đã đóng vai trò nòng cốt trong việc
thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ công tác chuyên môn của
ngành. Tổng dư nợ tín dụng đạt 3.588 tỷ đồng, tăng 1.459 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 68,5%) so với đầu nhiệm ký. Nguồn vốn địa phương 163 tỷ đồng, tăng 144 tỷ (tỷ lệ tăng 757,9%).

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bến Tre phối hợp cùng chuyên môn đã phát động đến toàn thể đoàn viên thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Từ năm 2017 đến nay, thông qua các phong trào thi đua “Đoàn viên công đoàn, người lao động lao động giỏi, lao động an toàn” nhiều đơn vị luôn phát huy được truyền thống, duy trì thường  xuyên. Trong nhiệm kỳ đã có 60 lượt cán bộ đoàn viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 03 lượt tập thể, 10 lượt cá nhân được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; 06 lượt tập thể, 06 lượt cá nhân được nhận Bằng khen của các Bộ, Ngành Trung ương, UBND tỉnh; 20 lượt tập thể, 185 lượt cá nhân được Tổng Giám đốc tặng giấy khen; 29 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương ngành Ngân hàng và 70 lượt tập thể, 566 lượt cá nhân đạt danh hiệu tập thể, lao động tiên tiến được Giám đốc Chi nhánh khen thưởng. Cùng với chuyên môn, giai đoạn 2017-2022, công đoàn cũng đạt được những thành tích: tập thể CĐCS NHCSXH Bến Tre được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. có 01 lượt cá nhân được Công đoàn Ngân hàng  Việt Nam tặng bằng khen; 05 lượt tập thể và 10 lượt cá nhân được Ban Chấp hành Công đoàn NHCSXH tặng giấy khen toàn diện; 07 lượt tập thể và 08 lượt cá nhân nữ được Công đoàn NHCSXH tặng giấy khen chuyên đề “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”; 01 lượt tập thể, 02 lượt cá nhân được Ban Chấp hành Công đoàn NHCSXH tặng giấy khen chuyên đề văn hoá, thể thao; 01 lượt tập thể được Ban Chấp hành Công đoàn NHCSXH tặng giấy khen chuyên đề “Xanh-sạch-đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ BCH CĐCS xét công nhận 44 lượt CĐBP đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh, vững mạnh xuất sắc; 566 lượt cá nhân đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; 266 công đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” cấp cơ sở; 37 công đoàn viên được BCH CĐCS tặng giấy khen xuất sắc trong hoạt động phong trào

Phó Bí thư TT Nguyễn Minh Phương, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn  chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Nguyễn Minh Phương - Phó Bí thư Đảng uỷ NHCSXH, Uỷ viên BCH Công đoàn NHCSXH đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn cơ sở đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 -  2023 đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn trong giai đoạn vừa qua của chi nhánh. Trong nhiệm kỳ tiếp theo, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH cần tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò của Tổ chức Công đoàn, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về người lao động, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Đồng thời, phối hợp với chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, gắn mục tiêu của các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.

Đại hội đã bầu được 07 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn NHCSXH lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tác giả: 

T. Tâm - Chủ tịch CĐCS NHCSXH tỉnh Bến Tre