Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2024 - 10:51

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Lách thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 27 và 28/5/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQVN) huyện Chợ Lách tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Dương Phú Hưng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bến Tre; ông Trần Thanh Vũ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Phạm Hoàng Hiệp - Bí thư Huyện ủy; đại biểu các ban, ngành, đoàn thể huyện qua các thời kỳ, đại biểu các tôn giáo trên địa bàn huyện đến dự.

Nhiệm kỳ 2014- 2019, UBMTTQVN huyện Chợ Lách và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh và huyện đến các tầng lớp nhân dân. Qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa của huyện nhà; nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, huyện Chợ Lách đã xây dựng thành công 6 xã nông thôn mới: Sơn Định, Vĩnh Bình, Phú Sơn, Tân Thiềng, Long Thới, Vĩnh Thành; vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, trong nhiệm kỳ đã chủ động và phối hợp vận động hỗ trợ người nghèo, tổng trị giá trên 85 tỷ đồng.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện được triển khai thực hiện tốt; hệ thống Mặt trận Tổ quốc trong huyện tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thu hút đông đảo sự tham gia của nhân dân; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm được triển khai thực hiện tốt và có nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực thực hiện việc làm theo gương Bác.

Đại hội đã hiệp thương cử UBMTTQVN huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2019- 2024, với 61 ủy viên; hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu UBMTTQVN tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Ông Mai Thành Trung tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBMTTQVN  huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Qua 2 ngày diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Chợ Lách, lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nhiều nôi dung quan trọng liên quan việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân, góp phần thúc đẩy phát triển mọi mặt đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 03 tập thể, 05 cá nhân; UBMTTQVN huyện khen thưởng 02 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2014- 2019.

Tác giả: 

Mỹ Trân