Thứ bảy, 23 Tháng 9, 2023 - 08:25

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Cựu chiến binh với phong trào thi đua xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”

Qua 5 năm hưởng ứng phong trào thi đua “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” do Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh phát động, với tinh thần “Đồng Khởi mới” cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội CCB ở Ba Tri đã triển khai xây dựng nhiều mô hình và mang lại hiệu quả thiết thực.

Sau khi tiếp thu kế hoạch số 13/KH-CCB ngày 15/02/2016 của Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh Bến Tre về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh với tinh thần “Đồng khởi mới” chủ đề xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”, Hội CCB huyện tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện. Huyện chọn địa bàn 3 xã An Ngãi Trung, Mỹ Nhơn và thị trấn Ba Tri và 21 ấp thực hiện thí điểm mô hình để từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng ra các xã, ấp còn lại.

Để thực hiện mô hình có hiệu quả, các cấp Hội tổ chức tuyên truyền các nội dung của mô hình cho cán bộ (CB), hội viên (HV) và Nhân dân thông qua hệ thống thông tin đại chúng, các cuộc họp chi hội, sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản để nhận thức, tích cực tham gia. 

Qua 5 năm thực hiện, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân lắp hơn 4.680 bóng đèn ánh sáng an ninh trên 132 km đường nông thôn với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng, trong đó CB, HV đóng góp 266 triệu đồng và gần 2.000 ngày công. Phối hợp với đoàn viên, thanh niên trồng  hơn 53.900 cây xanh, cây kiểng các loại dọc theo các tuyền đường với chiều dài trên 150 km, kinh phí 347 triệu đồng, trong đó CB, HV đóng góp hơn 99 triệu đồng và hơn 3.600 ngày công. 

Tiến hành nạo vét khai thông cống, rảnh với chiều dài hơn 17,9 km, bê tông hóa hơn 89 km đường, xây dựng 33 cây cầu kiên cố với kinh phí trên 20 tỷ đồng, trong đó CB, HV đóng góp trên 03 tỷ đồng và gần 4.000 ngày công lao động. Hiện nay trong số hơn 3.360 hộ HV có 98,1% số hộ sử dụng nước sạch, 90,6% số hộ có hố xí tự hoại, 58,65% số hộ có hầm chứa rác.

Đến nay trong số hơn 3.360 hộ HV có 95,80% số hộ có làm hàng rào bê tông, hàng rào cây xanh, có 86,1% số hộ có hoa kiểng, có 98% gia đình có cột cờ týp sắt, bàn thờ ảnh Bác. Các cấp Hội vận động CB, HV và hộ dân đăng ký an toàn giao thông (ATGT), an toàn về an ninh trật tự (ANTT); từ huyện đến cơ sở có kế hoạch liên tịch phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong 5 năm qua, các cấp Hội nhận cảm hóa giáo dục 362 thanh niên vi phạm tệ nạn xã hội, qua giáo dục có 296 thanh niên hòa nhập cộng đồng.

Ngoài ra Hội xây dựng được 32 mô hình “Dân vận khéo” về lĩnh vực ANTT, ATGT được tỉnh, huyện công nhận; tham gia hơn 2.000 cuộc tuần tra an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thường xuyên chăm lo gia đình chính sách, gia đình người có công, CB, HV có hoàn cảnh khó khăn. Trong  5 năm qua, vận động các đơn vị, tổ chức và cá nhân xây tặng 123 căn nhà tình nghĩa, hơn 2.600 phần quà, 218 suất học bổng, 120 chiếc xe đạp và nhiều học phẩm,… với kinh phí trên 06 tỷ đồng. Trợ vốn cho 218 hội viên có hoàn cảnh khó khăn để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình với số tiền 1,1 tỷ đồng.

Có thể nói, mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” đã mang lại hiệu quả thiết thực. Chủ tịch Hội CCB huyện Ba Tri Nguyễn Thành Một cho biết: “Mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” của Hội CCB các cấp ở Ba Tri thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực. 

Để tiếp tục thực hiện mô hình, các cấp Hội CCB trên địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng cấp tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa của mô hình đến CB, HV và Nhân dân trong toàn huyện biết để tích cực tham gia, đẩy mạnh phong trào thi đua, chung tay xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” và thực hiện cho được phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”. Kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích vận động, đóng góp, tổ chức thực hiện mô hình”.

Description: ANH 1 - KHU DAN CU AP PHU THANH - AP PHU LOI, XA PHU LE SANG, XANH, SACH, DEP, AN TOAN, NGHIA TINH.jpg

Phong trào thi đua xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” của CCB ở Ba Tri được nhân rộng, tạo sự lan tỏa và mang tính bền vững, qua đó góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới. 

Tác giả: 

Hội Cựu chiến binh huyện