Thứ năm, 29 Tháng 2, 2024 - 01:20

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Do đó, công tác này mang tính thường xuyên, liên tục đòi hỏi phải có sự  phối hợp của tất cả các cấp, các ngành nhằm tăng tính hiệu lực, hiệu quả của các văn bản pháp luật và nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, từ đó tạo ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành pháp luật. Đối với vùng sâu, vùng xa thì công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật càng có vai trò đặc biệt quan trọng hơn bao giờ hết.

Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống Mặt trận (đến xã, phường, thị trấn) nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ này trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, hàng năm trong chương trình tập huấn công tác Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đều đưa nội dung này vào chương trình. Đồng thời báo cáo cho các lớp tập huấn ở huyện, thành phố (thành phần là Trưởng Ban công tác Mặt trận các ấp, khu phố). Hiện nay mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống Mặt trận hoạt động khá tốt, góp phần cho công tác tuyên truyền, nắm và xử lý thông tin dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân được đầy đủ, kịp thời hơn.

Đội ngũ tuyên truyền viên ở một số huyện, thành phố còn tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe đạp, xe gắn máy để có thể dễ dàng đi đến địa bàn vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền bằng diễn tiểu phẩm, văn nghệ, hội thi, một số mô hình hiệu quả ở các địa phương luôn được quan tâm củng cố và nhân rộng. Tuyên truyền thông qua các vị chức sắc của các tôn giáo được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh chú trọng triển khai. Từ đó, các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được phổ biến đến nhân dân.

Thời gian qua, Đảng và nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch rất cụ thể, thiết thực để triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Vì thế, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần ngăn chặn, hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vẫn còn những hạn chế như: Việc tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các buổi tuyên truyền ít, dẫn đến một bộ phận người dân không nắm được chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nên các phong trào địa phương phát động hưởng ứng không nhiều; do sắp xếp bố trí cán bộ, nên khi có sự thay đổi về nhân sự thì chưa kịp thời cập nhật những chủ trương mới, kỹ năng tuyên truyền còn hạn chế; tài liệu tuyên truyền còn dài, báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn; phương thức tuyên truyền còn nặng từ trên xuống, ít chú ý trao đổi, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân….

Trước tình hình đó, thời gian tới cần quan tâm thực hiện một số nội sung sau:

Thứ nhất, sau khi ban hành các văn bản pháp luật muốn được triển khai một cách nhanh chóng, hiệu quả thì việc đầu tiên là phải tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật đó đến mọi tầng lớp nhân dân để trang bị cho họ kiến thức cơ bản về pháp luật, bởi tuyên truyền luôn đi trước việc thực hiện. Trong đó, tập trung vào các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến nhiều đối tượng, đặc biệt là người nghèo, đối tượng chính sách, …...

Thứ hai, để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thì nhân tố con người là quan trọng nhất, quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác này. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật có trình độ chuyên môn vững vàng, có kỹ năng truyền đạt, am hiểu pháp luật và kiến thức xã hội, có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những năm qua các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong công tác đào tạo đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền pháp luật nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế nên ảnh hưởng đến việc đưa pháp luật vào đời sống nhân dân.

Thứ ba, cần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; trong đó báo cáo viên, tuyên truyền viên là người chủ động tham mưu, đề xuất. Có như thế thì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mới mang lại hiệu quả, góp phần cho việc thực thi pháp luật ở mỗi địa phương tốt hơn.

Thứ tư, cần đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và điều này mang lại hiệu quả cao. Ngoài việc tăng cường đưa tin về các văn bản pháp luật mới ban hành thì các ngành với chức năng, nhiệm vụ cần phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng mở chuyên mục riêng để đề cập đến các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực mà ngành mình phụ trách…

Thứ năm, thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị mình các văn bản pháp luật mới, có liên quan trực tiếp đến chuyên môn nghiệp vụ của ngành; in ấn phát hành tờ gấp tuyên truyền pháp luật đến tận khu dân cư, hộ gia đình...

Có như vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật mới đạt được những kết quả như mong muốn, nhằm góp phần tích cực vào việc nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và tạo được ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành pháp luật trong nhân dân, bảo đảm cho pháp luật được thực thi một cách hiệu quả.

Tác giả: 

Hồ Thu