Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2024 - 09:34

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đạt chuẩn cơ quan văn hóa

Ngày 22 tháng 10 năm 2018 đoàn kiển tra cơ quan, đơn vị văn hóa tiến hành kiểm tra cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; bà Phạm Thị Thanh Thảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn và đại diện các sở, ngành tỉnh và thành phố Bến Tre cùng tham dự.

Bà Phạm Thị Thanh Thảo phát biểu tại cuộc kiểm tra

Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được công nhận cơ quan văn hóa từ năm 2003, đến năm 2015 cơ quan chuyển về trụ sở mới, từ đó cơ quan chưa được xem xét, công nhận lại. Tuy nhiên phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa luôn được chi ủy chi bộ, lãnh đạo cơ quan, công đoàn luôn quan tâm triển khai, phát động và được toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia. Ban vận động xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa được kiện toàn theo hướng dẫn. Chi ủy chi bộ có nghị quyết chuyên đề hàng năm, tháng, quý, sáu tháng đều đưa nội dung lãnh đạo xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa vào chương trình công tác để lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện. Ban chấp hành Công đoàn phát động phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở; gương mẫu chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia tốt các phong trào do công đoàn cơ quan phát động như: Cuộc vận động  xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”; thi đua “ngày làm việc 8 giờ với chất lượng và hiệu quả”; xây dựng gia đình cán bộ công chức đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu; giữ gìn cơ quan, nơi làm việc gọn gàn, sạch đẹp, tạo tâm lý thoải mái cho cán bộ công chức làm việc; duy trì “ngày pháp luật” trong cơ quan. Kết quả hàng năm có 100% cán bộ, công chức đăng ký danh hiệu thi đua theo quy định, cuối năm bình xét 100% đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 100% cán bộ, công chức và người lao động chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương; đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, nếp sống văn hóa, môi trường văn minh; đăng ký và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đăng ký “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”. 100% gia đình cán bộ, công chức cơ quan tham gia sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, đạt gia đình văn hóa 03 năm liền. Kết quả hàng năm cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đều được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao và nhiều năm liền nhận cờ thi đua xuất sắc của Mặt trận Trung ương; chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh nhiều năm liền; công đoàn được công nhận vững mạnh, với những thành tích trên cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2017.

Kết luận buổi làm việc, bà Phạm Thị Thanh Thảo đánh giá cao việc chuẩn bị của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đảm bảo đầy đủ các văn bản theo quy định, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 11 của Tỉnh ủy Bến Tre về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre. Đề nghị Ban vận động cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bổ sung các văn bản theo góp ý của thành viên đoàn kiểm tra, sớm hoàn tất các văn bản đề nghị các ngành của thành phố Bến Tre tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quyết định tái công nhận cơ quan văn hóa.

Tác giả: 

Song Thư