Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 20:38

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

 Ngày 15/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam. Tham dự buổi tập huấn có 121 đại biểu gồm lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; HĐND-UBND; Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh; Phòng KT&HT; Ban Quản lý dự án; Phòng Tài chính-Kế hoạch; Phòng Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội; cấp xã có: Thường trực Đảng ủy; UBND; lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội.

Quang cảnh buổi tập huấn

 Ông Châu Văn Bảy - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai một số nội dung quan trọng trong Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và  Quyết định số 218-QĐ/TW về “Quy định về việc MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng  chính quyền”; trong đó tập trung phân tích, làm rõ, cung cấp những kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội.

Ngoài ra, các đại biểu tham gia tập huấn cũng đã trao đổi, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và thảo luận đưa ra giải pháp khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội trong thời gian tới.

 

Ông  Châu Văn Bảy triển khai những kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ GS và PBXH

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận tiếp thu được những kiến thức cơ bản về lý luận thực tiễn và nghiệp vụ công tác trong tình hình mới hiện nay, các đại biểu sẽ vận dụng tốt hơn giữa lý luận và thực tiễn, sáng tạo trong công việc, thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ trong công tác giám sát và phản biện của mình, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào quần chúng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội của Nhân dân./.

Tác giả: 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện